Железин ауданының әкімдігі
ресми интернет ресурсы
Акимат Железинского района
официальный интернет ресурс
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
   Павлодар облысы, Железин ауданы                
Кезеңділігі        айлық                     
өлшем бірілігі:        мың теңге                     
Бюджеттік бағдарламаның кодтары  Атауы  Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет  Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет  Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет  Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары  Тіркелген міндеттемелер  Тµленбеген міндеттемелер  Бюджет түсімдерінің атқарылуы жєне/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша  тµленген міндеттемелер  Бюджет түсімдерінің атқарылуы жєне/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына  бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша тµленген міндеттемелер,%  Бюджет түсімдерінің атқарылуы жєне/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша тµленген міндеттемелер, % 
тµлемдер бойынша  міндеттемелер бойынша 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
            I. КІРІСТЕР 5 330 845,0 5 330 845,0 5 330 845,0 528 303,0       533 561,0 101,0 10,0
            САЛЫқ ТүСІМДЕРІ 657 398,0 657 398,0 657 398,0 123 357,0       125 078,2 101,4 19,0
1           Салықтық түсімдер 657 398,0 657 398,0 657 398,0 123 357,0       125 078,2 101,4 19,0
            САЛЫқТАН ТЫС ТүСІМДЕР 3 717,0 3 717,0 3 717,0 162,0       2 288,5 1 412,6 61,6
2           Салықтық емес түсiмдер 3 717,0 3 717,0 3 717,0 162,0       2 288,5 1 412,6 61,6
            НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТүСКЕН ТүСІМДЕР 2 268,0 2 268,0 2 268,0 0,0       1 410,3 0,0 62,2
3           Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 2 268,0 2 268,0 2 268,0 0,0       1 410,3 0,0 62,2
            ТРАНСФЕРТТЕРДІң ТүСІМДЕРІ 4 667 462,0 4 667 462,0 4 667 462,0 404 784,0       404 784,0 100,0 8,7
4           Трансферттердің түсімдері 4 667 462,0 4 667 462,0 4 667 462,0 404 784,0       404 784,0 100,0 8,7
            II. ШЫғЫНДАР 5 305 652,0 5 305 652,0 5 305 828,0 528 479,0 2 799 862,8 753 356,9 227 679,0 525 677,9 99,5 9,9
01           Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 579 079,0 579 079,0 580 133,5 67 648,5 340 328,3 88 115,0 21 379,3 66 735,7 98,7 11,5
02           қорғаныс 22 591,0 22 591,0 22 591,0 2 248,0 14 071,0 4 973,2 2 727,4 2 245,8 99,9 9,9
04           Бiлiм беру 2 217 775,0 2 217 775,0 2 217 775,0 314 715,0 873 093,0 414 983,1 101 004,6 313 978,4 99,8 14,2
05           Денсаулық сақтау 248,0 248,0 248,0 0,0 39,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
06           Єлеуметтiк кµмек жєне єлеуметтiк қамсыздандыру 264 328,0 264 328,0 264 328,0 21 147,0 68 474,0 42 086,4 20 972,6 21 113,8 99,8 8,0
07           Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 398 254,0 398 254,0 398 254,0 4 023,0 318 212,0 19 532,0 16 340,0 3 192,0 79,3 0,8
08           Мєдениет, спорт, туризм жєне ақпараттық кеңістiк 898 963,0 898 963,0 898 963,0 48 721,0 694 378,0 55 036,8 6 332,2 48 704,6 100,0 5,4
09           Отын-энергетика кешенi жєне жер қойнауын пайдалану 7 700,0 7 700,0 7 700,0 400,0 7 700,0 4 478,8 4 088,9 389,9 97,5 5,1
10           Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны жєне жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 103 591,0 103 591,0 103 591,0 22 894,0 55 982,0 52 150,1 29 314,3 22 835,8 99,7 22,0
11           ¤неркєсіп, сєулет, қала құрылысы жєне құрылыс қызметі 16 835,0 16 835,0 16 835,0 2 379,0 7 654,0 2 604,3 230,4 2 373,9 99,8 14,1
12           Кµлiк жєне коммуникация 489 311,0 489 311,0 489 311,0 16 453,0 391 514,0 41 548,0 25 289,3 16 258,7 98,8 3,3
13           Басқалар 8 967,0 8 967,0 7 912,5 0,5 567,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14           Борышқа  қызмет кµрсету 20,0 20,0 20,0 0,0       0,0 0,0 0,0
15           Трансферттер 297 990,0 297 990,0 298 166,0 27 850,0 27 850,0 27 849,2 0,0 27 849,2 100,0 9,3
            III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 24 592,0 24 592,0 24 592,0 0,0       -2 689,7    
            БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 39 682,0 39 682,0 39 682,0 0,0       0,0 0,0 0,0
10           Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны жєне жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 39 682,0 39 682,0 39 682,0 0,0       0,0 0,0 0,0
            БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 15 090,0 15 090,0 15 090,0 0,0       2 689,7 0,0 17,8
5           Бюджеттік кредиттерді µтеу 15 090,0 15 090,0 15 090,0 0,0       2 689,7 0,0 17,8
            IV. қАРЖЫЛЫқ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 25 193,0 25 193,0 25 193,0 0,0       0,0    
            қАРЖЫЛЫқ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ 25 193,0 25 193,0 25 193,0 0,0       0,0 0,0 0,0
13           Басқалар 25 193,0 25 193,0 25 193,0 0,0       0,0 0,0 0,0
            V. БЮДЖЕТТІң ТАПШЫЛЫғЫ (ПРОФИЦИТІ) -24 592,0 -24 592,0 -24 768,0 -176,0       10 572,8    
            VI. БЮДЖЕТТІң ТАПШЫЛЫғЫН қАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 24 592,0 24 592,0 24 768,0 176,0       -10 572,8    
            қАРЫЗДАРДЫң ТүСІМІ 39 682,0 39 682,0 39 682,0 0,0       0,0 0,0 0,0
7           қарыздар түсімі 39 682,0 39 682,0 39 682,0 0,0       0,0 0,0 0,0
            қАРЫЗДАРДЫ ¤ТЕУ 15 090,0 15 090,0 15 090,0 0,0       0,0 0,0 0,0
16           қарыздарды өтеу 15 090,0 15 090,0 15 090,0 0,0       0,0 0,0 0,0
            БЮДЖЕТ қАРАЖАТТАРЫНЫң қОЛДАНЫЛАТЫН қАЛДЫқТАРЫ 0,0 0,0 176,0 176,0       -10 572,8    
            Анықтамалық:
Бюджет қаражаттарының қалдықтары
                   
            қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары               55 553,7    
            Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары               66 126,6    

Сондай-ақ оқыңыз

 • ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ ІСТЕРІ ЖӘНЕ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ АГЕНТТІГІ
 • СОТ КАБИНЕТІ
 • 114 - СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
 • 100 нақты қадам
 • Адам саудасы
 • OTAU TV
 • Қазтелерадио
 • ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығы
 • Ақорда
 • Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытуға арналған бағдарлама
 • Электрондық еңбек биржа
 • www.egov.kz
 • Өнеркәсіптік революция 4.0
 • DAMU
 • Нұрлы Жер
 • Даму-Өндірс
 • 20-85%
 • DAMU АБР
 • Даму-Аймақтар
 • ЕБРР
 • Еңбек
 • PROON
 • Субсидиялау
 • E-gov.kz
 • E-gov.kz