Железин ауданының әкімдігі
ресми интернет ресурсы
Акимат Железинского района
официальный интернет ресурс
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg

Железин аудандық мәслихатының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы (VI  сайланған, ХХХ кезекті сессия) «Железин ауданының 2018-2020 жылдарға арналған бюджеті туралы» № 174/6 шешімімен 5305,7 млн.теңге сомасында кірістер мен шығындар бойынша 2018 жылға арналған бюджет бекітілді. Есептік қаржылық жылға түзетілген бюджет 5672,4 млн.теңгені құрайды.

2018 жылғы 1 қыркүйек жағдайы бойынша азаматтық бюджет орындалу сатысында және ҚР Бюджет кодексінің 67-1 бабы негізінде жарияланып тұрады.

Железин ауданының бюджеті кірістер бойынша 102,4% орындалды немесе асыра орындау 94,3 млн.теңгеңі құрады.  

 

1-кесте. Есептік кезеңге жоспарлы мәліметтермен

салыстырғанда есептік мәліметтер

 

Атауы

2018 ж.01.09. жоспар, млн.теңге

2018 ж.01.09. факті, млн.теңге

түсімдердің орындалу %

ауытқу, млн. теңге

Жеке кірістер

(салықтық және салықтық емес кірістер, негізгі капиталды сатудан түсімдер)

400,1

481,4

120,3

+ 81,3

Трансферттердің түсімі

3440,4

3440,4

100,0

0,0

Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

13,0

0,0

+ 13,0

Қарыздардың түсімі

32,5

32,5

100,0

0,0

Пайдаланылатын бюджет қаражаттарының қалдығы

55,5

55,5

100,0

0,0

Барлығы

3928,5

4022,8

102,4

+ 94,3

 

2-кесте. Есептік жылға жоспарлы мәліметтермен

салыстырғанда есептік мәліметтер

Атауы

Есептік қыржылық жылға түзетілген бюджет, млн.теңге

2018 ж.01.09. факті, млн.теңге

Орындалу %

ауытқу, млн. теңге

Жеке кірістер

(салықтық және салықтық емес кірістер, негізгі капиталды сатудан түсімдер)

663,4

481,4

72,6

- 182,0

Трансферттердің түсімі

4978,7

3440,4

69,1

- 1538,3

Бюджеттік кредиттерді өтеу

15,1

13,0

86,0

- 2,1

Қарыздардың түсімі

39,7

32,5

81,8

- 7,2

Пайдаланылатын бюджет қаражаттарының қалдығы

55,5

55,5

100,0

0,0

Барлығы

5752,4

4022,8

69,9

- 1729,6

 

Бюджеттің кіріс бөлігі (1 – 3 санат) 120,3% орындалды. Жоспар бойынша 400,1 млн. теңге сомасы, нақты түскені 481,4 млн. теңге немесе жоспар 81,3 млн. теңгеге асыра орындалды.

  11

 2017 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда кірістер жоспары қарастырылмаған 1,8 млн.теңге сомасында Железин селолық округінің ЖӨБ ҚАШ қаражаттың қалдығын аудару есебінен бюджеттің жеке кірістері 40,6 млн.теңгеге артық орындалды немесе өсімнің қарқыны 109,2 % құрады.

 

3-кесте. Тиісті есептік күнге алдынғы кезеңдердің нақты мәліметтерімен салыстырғанда есептік мәліметтері

Түсімдердің атауы

01.09.  орындау,млн.теңге

Ауытқулар(2017 жылғы 01.09. орындаумен салыстырғанда)

Өсімнің қарқыны(2017 жылғы 01.09. орындаумен салыстырғанда), %

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Салықтық түсімдер

337,9

405,9

429,7

470,0

+ 40,3

109,4

Жеке табыс салығы

108,2

142,0

151,1

152,8

+ 1,7

101,1

Әлеуметтік салық

77,5

103,9

103,5

105,9

+ 2,4

102,3

Меншікке салынатын салық

136,7

141,1

157,2

192,2

+ 35,0

122,3

Ішкі салықтар

13,1

16,4

15,2

16,7

+ 1,5

109,9

Міндетті төлемдер

2,3

2,5

2,8

2,3

- 0,5

82,1

Салықтық емес түсімдер

1,2

6,9

2,5

6,5

+ 4,0

260,0

Негізгі капиталды сатудан түсімдер

2,9

2,5

8,6

4,9

- 3,7

57,0

Барлығы 1-3 санаттың түсімдері

342,0

415,3

440,8

481,4

+ 40,6

109,2

 

Железин ауданының бюджеті шығыстар бойынша 99,8%, есептік кезеңгежоспар бойынша 3838,9 млн. теңге, нақты орындалғаны 3831,1 млн. теңге немесе орындамау 7,8 млн. теңгені құрады.

 

 4-кесте. Есептік кезеңге жоспарлы цифрлармен салыстарғанда ағымдағы орындау

ФГ

Атауы

01.09.18жтүзетілген бюджет

01.09.18жкассалық орындалу

%

1

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

447,6

447,2

99,9

2

Қорғаныс

13,4

13,4

  100,0

4

Білім беру

1545,8

1544,9

99,9

5

Денсаулық сақтау

0,1

0,1

 100,0

6

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

139,2

136,5

 98,1

7

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы

234,3

234,3

100,0

8

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

415,9

415,9

100,0

9

Отын-энергетика кешенiжәнежерқойнауынпайдалану

4,7

4,7

100,0

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, аса қорғалатын табиғи аумақтар

72,4

72,4

100,0

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

8,5

8,5

100,0

12

Транспорт жәнебайланыс

713,1

709,4

99,5

13

Басқа

0,0

0,0

0,0

14

Борышты өтеуге қызмет көрсету

0,0

0,0

0,0

15

Трансферттер

243,8

243,8

100,0

 

Барлығы шығындар бойынша

3838,9

3831,1

99,8

 

5-кесте. Есептік жылға жоспарлы цифрлармен салыстырғанда ағымдағы орындау

ФГ

Атауы

2018 ж. түзетілген бюджет

01.09.18ж кассалық орындалу

%

1

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

584,9

447,2

76,5

2

Қорғаныс

22,6

13,4

59,1

4

Білім беру

2343,6

1544,9

65,9

5

Денсаулық сақтау

0,2

0,1

45,2

6

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

265,5

136,5

51,4

7

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы

394,5

234,3

59,4

8

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

659,9

415,9

63,0

9

Отын-энергетика кешенiжәнежерқойнауынпайдалану

84,6

4,7

5,6

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, аса қорғалатын табиғи аумақтар

104,8

72,4

69,1

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

17,1

8,5

49,7

12

Транспорт жәнебайланыс

891,6

709,4

79,6

13

Басқа

1,8

0,0

0,0

14

Борышты өтеуге қызмет көрсету

0,0

0,0

0,0

15

Трансферттер

301,5

243,8

80,9

 

Барлығы шығындар бойынша

5672,4

3831,1

67,5

 

5-кесте. Тиісті есептік күнге алдынғы кезеңдердің нақты цифрларымен салыстырғанда ағымдағы орындау

ФГ

Атауы

01.09.15ж кассалық орындалу,  %

01.09.16ж  кассалық орындалу, %

01.09.17ж  кассалық орындалу, %

01.09.18ж  кассалық орындалу, %

1

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

99,2

99,0

99,9

99,9

2

Қорғаныс

99,8

99,9

99,9

100,0

4

Білім беру

99,7

100,0

99,9

99,9

5

Денсаулық сақтау

100,0

99,6

91,9

100,0

6

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

98,9

92,5

100,0

98,1

7

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы

99,6

90,0

99,1

100,0

8

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

99,7

99,9

100,0

100,0

9

Отын-энергетика кешенiжәнежерқойнауынпайдалану

0,0

0,0

0,0

100,0

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, аса қорғалатын табиғи аумақтар

96,5

99,9

99,5

100,0

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

99,8

99,8

99,9

100,0

12

Транспорт жәнебайланыс

91,9

85,9

87,6

99,5

13

Басқа

100,0

86,7

100,0

0,0

14

Борышты өтеуге қызмет көрсету

0,0

0,0

0,0

0,0

15

Трансферттер

99,9

100,0

100,0

100,0

 

Барлығы шығындар бойынша

98,1

96,6

95,6

99,8

 

 12

 Республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер мен кредиттер бойынша игеру 99,4% құрады.

Облыстық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер бойынша игеру 100,0% құрады.

Жергілікті бюджеттің шығыстары бойынша игеру 99,8 % құрады.

 

  13

Бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) іске асыруға және қалыптастыруға немесе Железин ауданы заңды тұлғаларының жарғылық капиталын көбейтуге бағытталған даму бағдарламалары 100,0 % орындалды, есептік кезеңге жоспар бойынша 413,8 млн. теңге нақты орындалғаны 413,8 млн. теңгені құрады.

 

6-кесте. Есептік кезеңде бюджетткі даму бағдарламаларының орындалуы

Атауы

01.09.2018 ж қаржыландырудың жиынтық жоспары, млн.теңге

01.09.2018 ж. кассалық орындалу,

млн. теңге

%

1

2

3

4

Бюджеттік дамыту бағдарламалары, барлығы

413,8

413,8

100,0

Соның ішінде:

 

 

 

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе өсіру

23,3

23,3

100,0

«Көмек» МКК жарғылық капиталын өсіру

23,3

23,3

100,0

Ауыл шарушылығы объектілерін дамыту

0,2

0,2

100,0

«Павлодар облысы Железин ауданы Церковное селосында ветеринарлық пункттің құрылысы» жобасы бойынша кешенді ведомстводан тыс сараптаманы өткізу

0,2

0,2

100,0

Мектепке дейінгі тәрбие мен білім беру объектілерін қайта құру және құрылыс

2,5

2,5

100,0

«Павлодар облысы Железин ауданы Железинка с. аудандық соттың ғимаратын балабақша етіп қайта құру» жобасы бойынша кешенді ведомстводан тыс сараптаманы өткізу

1,1

1,1

100,0

«Павлодар облысы Железин ауданы Жаңа жұлдыз с. ғимаратты бала бақша етіп қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу

1,4

1,4

100,0

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін жоспарлау және (немесе) салу, қайта құру

0,0

0,0

0,0

«Павлодар облысы Железин ауданы Башмачное с. АДА тұрғын үй етіп қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу

0,0

0,0

0,0

Спорт объектілерін дамыту

210,8

210,8

100,0

Павлодар облысы Железин ауданы Железинка селосында спорт кешенінің құрылысы

210,3

210,3

100,0

«Павлодар облысы Железин ауданы Башмачное с. шағын футбол алаңшасының құрылысы» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу

0,5

0,5

100,0

Жылу энергетикасы жүйесін дамыту

4,5

4,5

100,0

«Павлодар облысы Железин ауданы Железинка с. паталогоанатомиялық корпусты № 5 қазандықтың № 2 блогын қайта құру» жобасы бойынша кешенді ведомстводан тыс сараптаманы өткізу

1,3

1,3

100,0

«Павлодар облысы Железин ауданы Железинка с. № 2,3,5 қазандықтарынан жылу желілерінің құрылысы» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу

3,2

3,2

100,0

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

0

0

0

«Железин ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ орналастыру үшін ғимаратты қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу

0

0

0

Ауылдық елді мекендерде сумен қамтамасыз ету және су тарту жүйелерін дамыту

172,3

172,3

100,0

Павлодар облысы Железин ауданы Прииртышск селосында су құбырының құрылысы

172,3

172,3

100,0

«Павлодар облысы Железин ауданы Железинка селосында су құбырының құрылысы» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу

0

0

0

Сондай-ақ оқыңыз

 • ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ ІСТЕРІ ЖӘНЕ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ АГЕНТТІГІ
 • СОТ КАБИНЕТІ
 • 114 - СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
 • 100 нақты қадам
 • Адам саудасы
 • OTAU TV
 • Қазтелерадио
 • ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығы
 • Ақорда
 • Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытуға арналған бағдарлама
 • Электрондық еңбек биржа
 • www.egov.kz
 • Өнеркәсіптік революция 4.0
 • DAMU
 • Нұрлы Жер
 • Даму-Өндірс
 • 20-85%
 • DAMU АБР
 • Даму-Аймақтар
 • ЕБРР
 • Еңбек
 • PROON
 • Субсидиялау
 • E-gov.kz
 • E-gov.kz