Железин ауданының әкімдігі
ресми интернет ресурсы
Акимат Железинского района
официальный интернет ресурс
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
   Павлодар облысы, Железинский район                 
Кезеңділігі        айлық                     
өлшем бірілігі:        мыңтеңге                     
Бюджеттік бағдарламаныңкодтары  Атауы  Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет  Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет  Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет  Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудыңжиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудыңжиынтық жоспары  Тіркелген міндеттемелер  Төленбеген міндеттемелер  Бюджет түсімдерініңатқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша  төленген міндеттемелер  Бюджет түсімдерініңатқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудыңжиынтық жоспарына  бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер,%  Бюджет түсімдерініңатқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, % 
төлемдер бойынша  міндеттемелер бойынша 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
            I. КІРІСТЕР 5 330 845,0 5 271 328,0 5 642 052,0 3 840 538,2       3 921 818,1 102,1 69,5
            САЛЫқ ТүСІМДЕРІ 657 398,0 657 392,0 657 392,0 399 056,2       469 975,8 117,8 71,5
1           Салықтық түсімдер 657 398,0 657 392,0 657 392,0 399 056,2       469 975,8 117,8 71,5
            САЛЫқТАН ТЫС ТүСІМДЕР 3 717,0 3 723,0 3 723,0 1 059,0       6 502,5 614,0 174,7
2           Салықтық емес түсiмдер 3 717,0 3 723,0 3 723,0 1 059,0       6 502,5 614,0 174,7
            НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТүСКЕН ТүСІМДЕР 2 268,0 2 268,0 2 268,0 0,0       4 916,8 0,0 216,8
3           Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 2 268,0 2 268,0 2 268,0 0,0       4 916,8 0,0 216,8
            ТРАНСФЕРТТЕРДІңТүСІМДЕРІ 4 667 462,0 4 607 945,0 4 978 669,0 3 440 423,0       3 440 423,0 100,0 69,1
4           Трансферттердіңтүсімдері 4 667 462,0 4 607 945,0 4 978 669,0 3 440 423,0       3 440 423,0 100,0 69,1
            II. ШЫғЫНДАР 5 305 652,0 5 301 628,0 5 672 352,0 3 838 872,2 4 732 665,8 4 412 560,0 581 509,9 3 831 050,1 99,8 67,5
01           Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 579 079,0 580 777,0 584 907,1 447 604,4 488 432,5 459 763,0 12 592,5 447 170,5 99,9 76,5
02           қорғаныс 22 591,0 22 623,0 22 623,0 13 370,6 18 834,7 15 090,4 1 720,9 13 369,5 100,0 59,1
04           Бiлiм беру 2 217 775,0 2 233 541,0 2 343 253,0 1 545 841,0 1 763 569,2 1 627 256,2 82 363,9 1 544 892,3 99,9 65,9
05           Денсаулық сақтау 248,0 248,0 248,0 112,0 144,0 112,0 0,0 112,0 100,0 45,2
06           әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 264 328,0 247 056,0 265 463,0 139 192,5 178 992,5 149 296,5 12 763,1 136 533,4 98,1 51,4
07           Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 398 254,0 405 017,0 394 515,0 234 266,0 390 715,0 322 427,1 88 167,7 234 259,3 100,0 59,4
08           Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 898 963,0 659 941,0 659 941,0 415 866,4 576 526,1 566 768,3 150 908,2 415 860,1 100,0 63,0
09           Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 7 700,0 5 890,0 84 608,0 4 719,5 84 608,0 66 909,5 62 190,1 4 719,3 100,0 5,6
10           Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 103 591,0 104 828,0 104 828,0 72 407,0 81 382,0 79 834,1 7 435,1 72 398,9 100,0 69,1
11           өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 16 835,0 17 123,0 17 123,0 8 517,7 13 626,7 13 369,0 4 854,7 8 514,3 100,0 49,7
12           Көлiк және коммуникация 489 311,0 716 131,0 891 589,0 713 147,0 891 440,0 867 906,7 158 513,7 709 393,1 99,5 79,6
13           Басқалар 8 967,0 6 967,0 1 767,9 0,0 567,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14           Борышқа  қызмет көрсету 20,0 20,0 20,0 0,0       0,0 0,0 0,0
15           Трансферттер 297 990,0 301 466,0 301 466,0 243 828,1 243 828,1 243 827,3 0,0 243 827,3 100,0 80,9
            III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 24 592,0 24 592,0 24 592,0 32 467,0       19 494,9    
            БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 39 682,0 39 682,0 39 682,0 32 467,0 32 467,0 32 467,0 0,0 32 467,0 100,0 81,8
10           Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 39 682,0 39 682,0 39 682,0 32 467,0 32 467,0 32 467,0 0,0 32 467,0 100,0 81,8
            БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ өТЕУ 15 090,0 15 090,0 15 090,0 0,0       12 972,1 0,0 86,0
5           Бюджеттік кредиттерді өтеу 15 090,0 15 090,0 15 090,0 0,0       12 972,1 0,0 86,0
            IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 25 193,0 25 193,0 25 193,0 23 324,0       23 324,0    
            ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ 25 193,0 25 193,0 25 193,0 23 324,0 25 193,0 23 324,0 0,0 23 324,0 100,0 92,6
13           Басқалар 25 193,0 25 193,0 25 193,0 23 324,0 25 193,0 23 324,0 0,0 23 324,0 100,0 92,6
            V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫғЫ (ПРОФИЦИТІ) #ИМЯ? -80 085,0 -80 085,0 -54 125,0       47 949,1    
            VI. БЮДЖЕТТІңТАПШЫЛЫғЫН қАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 24 592,0 80 085,0 80 085,0 54 125,0       -47 949,1    
            қАРЫЗДАРДЫңТүСІМІ 39 682,0 39 682,0 39 682,0 32 467,0       32 467,0 100,0 81,8
7           қарыздар түсімі 39 682,0 39 682,0 39 682,0 32 467,0       32 467,0 100,0 81,8
            қАРЫЗДАРДЫ өТЕУ 15 090,0 15 090,0 15 090,0 0,0       0,0 0,0 0,0
16           қарыздарды өтеу 15 090,0 15 090,0 15 090,0 0,0       0,0 0,0 0,0
            БЮДЖЕТ қАРАЖАТТАРЫНЫңқОЛДАНЫЛАТЫН қАЛДЫқТАРЫ 0,0 55 493,0 55 493,0 21 658,0       -80 416,1    
            Анықтамалық:
Бюджет қаражаттарыныңқалдықтары
                   
            қаржы жылыныңбасындағы бюджет қаражаттарыныңқалдықтары               55 553,7    
            Есепті кезеңсоңындағы бюджет қаражаттарыныңқалдықтары               135 969,8    

Сондай-ақ оқыңыз

 • ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ ІСТЕРІ ЖӘНЕ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ АГЕНТТІГІ
 • СОТ КАБИНЕТІ
 • 114 - СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
 • 100 нақты қадам
 • Адам саудасы
 • OTAU TV
 • Қазтелерадио
 • ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығы
 • Ақорда
 • Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытуға арналған бағдарлама
 • Электрондық еңбек биржа
 • www.egov.kz
 • Өнеркәсіптік революция 4.0
 • DAMU
 • Нұрлы Жер
 • Даму-Өндірс
 • 20-85%
 • DAMU АБР
 • Даму-Аймақтар
 • ЕБРР
 • Еңбек
 • PROON
 • Субсидиялау
 • E-gov.kz
 • E-gov.kz