Железин ауданының әкімдігі
ресми интернет ресурсы
Акимат Железинского района
официальный интернет ресурс
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg

Железин аудандық мәслихатының 2018 жылғы 25 желтоқсандағы (VI  сайланған, ХLVI кезекті сессия) «Железин ауданының 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті туралы» № 306/6 шешімімен 4 836,5 млн.теңге сомасында кірістер мен шығындар бойынша 2019 жылға арналған бюджет бекітілді.

Железин аудандық мәслихатының 2018 жылғы 25 желтоқсандағы (VI  сайланған, ХLVII (кезектен тыс) сессиясы) «2019-2021 жылдарға арналған Железин ауданы Железин селолық округінің туралы» № 310/6 шешімімен 206,2 млн.теңге сомасында кірістер мен шығындар бойынша 2019 жылға арналған бюджет бекітілді.

Есептік қаржылық жылға түзетілген бюджет 5 057,6 млн.теңгені құрайды.

2019 жылғы 1 мамырдағы жағдайы бойынша азаматтық бюджет орындалу сатысында және ҚР Бюджет кодексінің 67-1 бабы негізінде жарияланып тұрады.

Железин ауданының бюджеті кірістер бойынша 104,0% орындалды немесе асыра орындау 60,3 млн.теңгеңі құрады.  

 

1-кесте. Есептік кезеңге жоспарлы мәліметтермен

салыстырғанда есептік мәліметтер

 

Атауы

2019 ж.01.05. жоспар, млн.теңге

2019 ж.01.05. факті, млн.теңге

Түсімдердің орындалу %

Ауытқу, млн. теңге

Жеке кірістер

(салықтық және салықтық емес кірістер, негізгі капиталды сатудан түсімдер)

179,9

240,2

133,5

+ 60,3

Трансферттердің түсімі

1322,9

1323,0

100,0

+ 0,1

Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

5,0

0,0

+ 5,0

Қарыздардың түсімі

3,8

3,8

100,0

0,0

Пайдаланылатын бюджет қаражаттарының қалдығы

43,9

43,9

100,0

0,0

Барлығы

1 550,5

1 615,9

104,2

+ 65,4

 

2-кесте. Есептік жылға жоспарлы мәліметтермен

салыстырғанда есептік мәліметтер

 

Атауы

Есептік қыржылық жылға түзетілген бюджет, млн.теңге

2019 ж.01.05. факті, млн.теңге

Орындалу %

Ауытқу, млн. теңге

Жеке кірістер

(салықтық және салықтық емес кірістер, негізгі капиталды сатудан түсімдер)

699,1

240,2

34,4

- 458,9

Трансферттердің түсімі

4 358,5

1323,0

30,4

- 3 035,5

Бюджеттік кредиттерді өтеу

17,7

5,0

28,2

- 12,7

Қарыздардың түсімі

37,9

3,8

10,0

- 34,1

Пайдаланылатын бюджет қаражаттарының қалдығы

43,9

43,9

100,0

0,0

Барлығы

5 157,1

1 615,9

31,3

- 3 541,2

 

Бюджеттің кіріс бөлігі (1 – 3 санат) 133,5 % орындалды. Жоспар бойынша 179,9 млн. теңге сомасы, нақты түскені 240,2 млн. теңге немесе жоспар 60,3 млн. теңгеге асыра орындалды.

 

 

 

2019 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда кірістер жоспары қарастырылмаған 1,8 млн.теңге сомасында Железин селолық округінің ЖӨБ ҚАШ қаражаттың қалдығын аудару есебінен бюджеттің жеке кірістері 31,1 млн.теңгеге артық орындалды немесе өсімнің қарқыны 114,9% құрады.

 

3-кесте. Тиісті есептік күнге алдынғы кезеңдердің нақты мәліметтерімен салыстырғанда есептік мәліметтері

 

Түсімдердің атауы

01.05.  орындау, млн.теңге

Ауытқулар(2018 жылғы 01.05. орындаумен салыстырғанда)

Өсімнің қарқыны(2018 жылғы 01.05. орындаумен салыстырғанда), %

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

Салықтық түсімдер

173,2

183,3

203,7

235,7

+ 32,0

115,7

Жеке табыс салығы

67,8

70,7

78,4

71,7

- 6,7

91,5

Әлеуметтік салық

50,7

48,2

51,2

59,7

+ 8,5

116,6

Меншікке салынатын салық

48,4

57,3

64,4

97,3

+ 32,9

151,1

Ішкі салықтар

5,6

5,8

8,8

6,2

- 2,6

70,5

Міндетті төлемдер

0,8

1,3

0,9

0,7

- 0,2

77,8

Салықтық емес түсімдер

4,5

0,8

3,7

3,8

+  0,1

102,7

Негізгі капиталды сатудан түсімдер

1,8

0,5

1,7

0,7

- 1,0

41,2

Барлығы 1-3 санаттың түсімдері

179,5

184,5

209,1

240,2

+ 31,1

114,9

 

Железин ауданының бюджеті шығыстар бойынша 99,6 %, есептік кезеңгежоспар бойынша 1 503,0 млн. теңге, нақты орындалғаны 1 497,5 млн. теңге немесе орындамау 5,5 млн. теңгені құрады.

 

 4-кесте. Есептік кезеңге жоспарлы цифрлармен салыстарғанда ағымдағы орындау

 

ФГ

Атауы

01.05.19 ж. түзетілген бюджет

01.05.19 ж. кассалық орындалу

%

01

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

153,6

153,5

99,9

02

Қорғаныс

6,1

6,1

100,0

03

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

0,0

0,0

0,0

04

Білім беру

778,3

773,0

99,3

05

Денсаулық сақтау

0,0

0,0

0,0

06

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

75,6

75,6

100,0

07

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы

187,8

187,8

100,0

08

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

170,0

169,9

100,0

09

Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

0,0

0,0

0,0

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, аса қорғалатын табиғи аумақтар

36,8

36,8

99,8

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

3,8

3,8

100,0

12

Транспорт және байланыс

27,0

27,0

100,0

13

Басқа

0,0

0,0

0,0

14

Борышты өтеуге қызмет көрсету

0,0

0,0

0,0

15

Трансферттер

64,0

64,0

100,0

 

Барлығы шығындар бойынша

1 503,0

1 497,5

99,6

 

5-кесте. Есептік жылға жоспарлы цифрлармен салыстырғанда ағымдағы орындау

 

ФГ

Атауы

2019 ж. түзетілген бюджет

01.05.19 ж. кассалық орындалу

%

01

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

418,8

153,5

36,7

02

Қорғаныс

27,4

6,1

22,2

03

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

 

6,0

0,0

0,0

04

Білім беру

2 667,5

773,0

29,0

05

Денсаулық сақтау

0,3

0,0

0,0

06

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

258,1

75,6

29,3

07

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы

518,8

187,8

36,2

08

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

500,9

169,9

33,9

09

Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

3,0

0,0

0,0

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, аса қорғалатын табиғи аумақтар

107,8

36,8

34,2

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

11,6

3,8

33,2

12

Транспорт жәнебайланыс

189,7

27,0

14,2

13

Басқа

6,0

0,0

0,0

14

Борышты өтеуге қызмет көрсету

0,0

0,0

0,0

15

Трансферттер

321,6

64,0

19,9

 

Барлығы шығындар бойынша

5 037,1

1 497,5

29,7

 

5-кесте. Тиісті есептік күнге алдынғы кезеңдердің нақты цифрларымен салыстырғанда ағымдағы орындау

 

ФГ

Атауы

01.05.16ж кассалық орындалу,  %

01.05.17ж  кассалық орындалу, %

01.05.18ж  кассалық орындалу, %

01.05.19ж  кассалық орындалу, %

01

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

96,8

99,8

100,0

99,9

02

Қорғаныс

99,8

99,9

100,0

100,0

03

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

0,0

0,0

0,0

0,0

04

Білім беру

99,9

98,1

100,0

99,3

05

Денсаулық сақтау

100,0

97,9

100,0

0,0

06

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

88,0

99,9

100,0

100,0

07

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы

99,8

100,0

100,0

100,0

08

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

98,0

100,0

100,0

100,0

09

Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

0,0

0,0

100,0

0,0

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, аса қорғалатын табиғи аумақтар

92,9

100,0

99,1

99,8

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

95,7

99,9

98,7

100,0

12

Транспорт жәнебайланыс

96,5

100,0

100,0

100,0

13

Басқа

19,1

0,0

0,0

0,0

14

Борышты өтеуге қызмет көрсету

0,0

0,0

0,0

0,0

15

Трансферттер

100,0

100,0

100,0

100,0

 

Барлығы шығындар бойынша

98,4

99,0

100,0

99,6

 

 

 

Республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер мен кредиттер бойынша игеру 100,0 % құрады.

Облыстық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер бойынша игеру 94,5 % құрады.

Жергілікті бюджеттің шығыстары бойынша игеру 99,9 % құрады.

  

Бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) іске асыруға және қалыптастыруға немесе Железин ауданы заңды тұлғаларының жарғылық капиталын көбейтуге бағытталған даму бағдарламалары 97,9 % орындалды, есептік кезеңге жоспар бойынша 223,0 млн. теңге нақты орындалғаны 218,4 млн. теңгені құрады.

 

6-кесте. Есептік кезеңде бюджетткі даму бағдарламаларының орындалуы

 

Атауы

 

01.05.2019 ж қаржыландырудың жиынтық жоспары, млн.теңге

01.05.2019 ж. кассалық орындалу,

млн. теңге

%

1

2

3

4

5

Бюджеттік дамыту бағдарламалары, барлығы

771,0

223,0

218,4

97,9

Соның ішінде:

 

 

 

 

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау

153,6

0,0

0,0

0,0

Жана Жұлдыз селосында ғимаратты бала бақша етіп қайта құру

153,6

4,6

0,0

0,0

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

465,8

0,0

0,0

0,0

«Павлодар облысы Железин ауданы Прииртышское с. су құбырын салу» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу

424,8

160,0

160,0

100,0

«Павлодар облысы Железин ауданының Цековное селосында су құбырын қайта құру» жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу

13,8

4,5

4,5

100,0

«Павлодар облысы Железин ауданының Башмачное селосында су құбырын қайта құру» жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу

13,8

4,6

4,6

100,0

«Павлодар облысы Железин ауданының Валиханово селосында су құбырын қайта құру» жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу

13,4

4,6

4,6

100,0

Спорт объектілерін дамыту

128,0

0,0

0,0

0,0

Павлодар облысы Железин ауданы Железинка с. спорт кешенінің құрылысына

128,0

45,0

45,0

100,0

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

3,0

0,0

0,0

0,0

Ведомстводан тыс сараптама жүргізумен «Павлодар облысы Железин ауданы Железин селосында жылу желілерін және № 1 қазандықтың қайта құру» жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу

3,0

0,0

0,0

0,0

Заңды тұлғалардың жалғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

20,6

0,0

0,0

0,0

«Көмек» МКК жарғылық капиталының өсуі

20,6

0,0

0,0

0,0

Сондай-ақ оқыңыз

 • ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ ІСТЕРІ ЖӘНЕ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ АГЕНТТІГІ
 • СОТ КАБИНЕТІ
 • 114 - СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
 • 100 нақты қадам
 • Адам саудасы
 • OTAU TV
 • Қазтелерадио
 • ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығы
 • Ақорда
 • Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытуға арналған бағдарлама
 • Электрондық еңбек биржа
 • www.egov.kz
 • Өнеркәсіптік революция 4.0
 • DAMU
 • Нұрлы Жер
 • Даму-Өндірс
 • 20-85%
 • DAMU АБР
 • Даму-Аймақтар
 • ЕБРР
 • Еңбек
 • PROON
 • Субсидиялау
 • E-gov.kz
 • E-gov.kz