Железин ауданының әкімдігі
ресми интернет ресурсы
Акимат Железинского района
официальный интернет ресурс
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
Бюджеттік бағдарламаның кодтары  Атауы  Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет  Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет  Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет  Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары  Тіркелген міндеттемелер  Төленбеген міндеттемелер  Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша  төленген міндеттемелер  Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына  бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер,%  Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, % 
төлемдер бойынша  міндеттемелер бойынша 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
            I. КІРІСТЕР 2 243 541,0 2 659 188,0 2 781 313,0 1 066 182,0       1 105 727,4 103,7 39,8
            САЛЫқ ТҰСІМДЕРІ 471 438,0 504 438,0 504 438,0 189 710,0       228 031,4 120,2 45,2
1           Салықтық түсімдер 471 438,0 504 438,0 504 438,0 189 710,0       228 031,4 120,2 45,2
  01         Табыс салығы 156 156,0 156 156,0 156 156,0 57 710,0       66 698,6 115,6 42,7
    2       Жеке табыс салығы 156 156,0 156 156,0 156 156,0 57 710,0       66 698,6 115,6 42,7
      01     Төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы 116 982,0 116 982,0 116 982,0 43 350,0       57 201,7 132,0 48,9
      02     Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы 10 593,0 10 593,0 10 593,0 3 630,0       4 761,8 131,2 45,0
      04     Төлем көзінен салық салынатын шетелдік азаматтар табыстарынан ұсталатын жеке табыс салығы 28 581,0 28 581,0 28 581,0 10 730,0       4 709,1 43,9 16,5
      05     Төлем көзінен салық салынбайтын шетелдік азаматтар табыстарынан ұсталатын жеке табыс салығы 0,0 0,0 0,0 0,0       25,9 0,0 0,0
  03         әлеуметтiк салық 122 994,0 125 808,0 125 808,0 47 060,0       46 905,7 99,7 37,3
    1       әлеуметтік салық 122 994,0 125 808,0 125 808,0 47 060,0       46 905,7 99,7 37,3
      01     әлеуметтік салық 122 994,0 125 808,0 125 808,0 47 060,0       46 905,7 99,7 37,3
  04         Меншiкке салынатын салықтар 181 124,0 211 310,0 211 310,0 82 871,0       108 865,5 131,4 51,5
    1       Мүлiкке салынатын салықтар 148 093,0 186 602,0 186 602,0 76 738,0       97 518,8 127,1 52,3
      01     Заңды тұлғалардың және жеке кәсіпкерлердің мүлкіне салынатын салық 147 596,0 186 105,0 186 105,0 76 738,0       97 488,1 127,0 52,4
      02     Жеке тұлғалардың мүлкiне салынатын салық 497,0 497,0 497,0 0,0       30,6 0,0 6,2
    3       Жер салығы 1 627,0 1 627,0 1 627,0 51,0       332,2 651,4 20,4
      02     Елдi мекендер жерлерiне жеке тұлғалардан алынатын жер салығы 1 357,0 1 357,0 1 357,0 10,0       54,6 545,8 4,0
      03     Өнеркәсіп, көлік, байланыс, қорғаныс жеріне және ауыл шаруашылығына арналмаған өзге де жерге салынатын жер салығы 48,0 48,0 48,0 17,0       15,3 90,3 32,0
      08     Елді мекендер жерлеріне заңды тұлғалардан, жеке кәсіпкерлерден, жеке нотариустар мен адвокаттардан алынатын жер салығы 222,0 222,0 222,0 24,0       262,3 1 092,8 118,1
    4       Көлiк құралдарына салынатын салық 19 259,0 13 251,0 13 251,0 4 982,0       7 830,3 157,2 59,1
      01     Заңды тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық 901,0 901,0 901,0 417,0       129,0 30,9 14,3
      02     Жеке тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық 18 358,0 12 350,0 12 350,0 4 565,0       7 701,3 168,7 62,4
    5       Бірыңғай жер салығы 12 145,0 9 830,0 9 830,0 1 100,0       3 184,2 289,5 32,4
      01     Бірыңғай жер салығы 12 145,0 9 830,0 9 830,0 1 100,0       3 184,2 289,5 32,4
  05         Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 9 248,0 9 248,0 9 248,0 1 782,0       4 127,8 231,6 44,6
    2       Акциздер 1 853,0 1 853,0 1 853,0 592,0       1 085,1 183,3 58,6
      96     Заңды және жеке тұлғалар бөлшек саудада  өткізетін, сондай-ақ өзінің өндірістік мұқтаждарына пайдаланылатын бензин (авиациялықты қоспағанда) 1 666,0 1 666,0 1 666,0 537,0       955,7 178,0 57,4
      97     Заңды және жеке тұлғаларға бөлшек саудада өткізетін, сондай-ақ өз өндірістік мұқтаждарына пайдаланылатын дизель отыны 187,0 187,0 187,0 55,0       129,4 235,3 69,2
    3       Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер 2 424,0 2 424,0 2 424,0 840,0       1 138,0 135,5 46,9
      15     Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем 2 424,0 2 424,0 2 424,0 840,0       1 138,0 135,5 46,9
    4       Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар 4 971,0 4 971,0 4 971,0 350,0       1 904,7 544,2 38,3
      01     Жеке кәсіпкерлерді мемлекеттік тіркегені үшін алынатын алым 430,0 430,0 430,0 49,0       90,5 184,7 21,0
      02     Жекелеген қызмет түрлерiмен айналысу құқығы үшiн алынатын лицензиялық алым 242,0 242,0 242,0 0,0       600,0 0,0 248,0
      03     Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркегені және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркегені, сондай-ақ оларды қайта тіркегені үшін алым 126,0 126,0 126,0 12,0       126,8 1 056,7 100,6
      05     Жылжымалы мүлікті кепілдікке салуды мемлекеттік тіркегені және кеменiң немесе жасалып жатқан кеменiң ипотекасы үшін алынатын алым 182,0 182,0 182,0 26,0       140,5 540,4 77,2
      14     Көлік құралдарын мемлекеттік тіркегені, сондай-ақ оларды қайта тіркегені үшін алым 42,0 42,0 42,0 0,0       38,0 0,0 90,4
      18     Жылжымайтын мүлікке және олармен мәміле жасау құқығын мемлекеттік тіркегені үшін алынатын алым 3 949,0 3 949,0 3 949,0 263,0       908,9 345,6 23,0
  08         Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе)  оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер 1 916,0 1 916,0 1 916,0 287,0       1 433,8 499,6 74,8
    1       Мемлекеттік баж 1 916,0 1 916,0 1 916,0 287,0       1 433,8 499,6 74,8
      02     Мемлекеттік мекемелерге сотқа берілетін талап арыздарынан алынатын мемлекеттік бажды қоспағанда, мемлекеттік баж сотқа берілетін талап арыздардан, ерекше талап ету істері арыздарынан, ерекше жүргізілетін істер бойынша арыздардан (шағымдардан), сот бұйрығын шығару туралы өтініштерден, атқару парағының дубликатын беру туралы шағымдардан, аралық (төрелік) соттардың және шетелдік соттардың шешімдерін мәжбүрлеп орындауға атқару парағын беру туралы шағымдардың, сот актілерінің атқару парағының және ө 653,0 653,0 653,0 82,0       921,2 1 123,5 141,1
      04     Азаматтық хал актiлерiн тiркегенi үшiн, сондай-ақ азаматтарға азаматтық хал актiлерiн тiркеу туралы куәлiктердi және азаматтық хал актiлерi жазбаларын өзгертуге, толықтыруға және қалпына келтiруге байланысты куәлiктердi қайтадан бергенi үшiн мемлекеттік баж 686,0 686,0 686,0 100,0       294,9 294,9 43,0
      05     Шетелге баруға және қазақстан Республикасына басқа мемлекеттерден адамдарды шақыруға құқық беретiн құжаттарды ресiмдегенi үшiн, сондай-ақ осы құжаттарға өзгерiстер енгiзгенi үшiн мемлекеттік баж 155,0 155,0 155,0 43,0       67,4 156,7 43,5
      07     қазақстан Республикасының азаматтығын алу, қазақстан Республикасының азаматтығын қалпына келтiру және қазақстан Республикасының азаматтығын тоқтату туралы құжаттарды ресiмдегенi үшін мемлекеттік баж 16,0 16,0 16,0 0,0       5,8 0,0 36,2
      08     Тұрғылықты жерiн тiркегенi үшiн мемлекеттік баж 213,0 213,0 213,0 52,0       58,5 112,6 27,5
      09     Аңшы куәлігін бергенi (қайта ресімдеу) және оны жыл сайын тіркегені үшiн алынатын мемлекеттік баж 28,0 28,0 28,0 2,0       11,6 580,6 41,5
      10     Жеке және заңды тұлғалардың азаматтық, қызметтік қаруының (аңшылық суық қаруды, белгі беретін қаруды, ұңғысыз атыс қаруын, механикалық шашыратқыштарды, көзден  жас ағызатын немесе тітіркендіретін заттар толтырылған аэрозольді және басқа құрылғыларды, үрлемелі қуаты 7,5 Дж-дан аспайтын пневматикалық қаруды қоспағанда және калибрі 4,5 мм-ге дейінгілерін қоспағанда) әрбір бірлігін тіркегені және қайта тіркегені үшін алынатын мемлекеттік баж 70,0 70,0 70,0 2,0       26,3 1 314,4 37,6
      12     Азаматтық, қызметтік қаруды және оның оқтарын сатып алуға, сақтауға немесе сақтау мен алып жүруге, тасымалдауға, рұқсат бергені үшін алынатын мемлекеттік баж 33,0 33,0 33,0 1,0       25,8 2 582,7 78,3
      21     Тракторшы-машинистің куәлігі берілгені үшін алынатын мемлекеттік баж 62,0 62,0 62,0 5,0       22,2 444,5 35,8
            САЛЫқТАН ТЫС ТҰСІМДЕР 5 926,0 5 926,0 5 926,0 36,0       746,0 2 072,2 12,6
2           Салықтық емес түсiмдер 5 926,0 5 926,0 5 926,0 36,0       746,0 2 072,2 12,6
  01         Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 1 982,0 1 982,0 1 982,0 36,0       419,7 1 165,9 21,2
    5       Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 1 916,0 1 916,0 1 916,0 36,0       418,3 1 162,0 21,8
      08     Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдерінің басқаруындағы мемлекеттік мүлікті жалға беруден түсетін кірістерді қоспағанда ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 1 391,0 1 391,0 1 391,0 36,0       154,4 428,8 11,1
      09     Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдерінің басқаруындағы мемлекеттік мүлікті жалға беруден түсетін кірістерді қоспағанда ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі тұрғын үй қорынан үйлердi жалға беруден түсетін кірістер 525,0 525,0 525,0 0,0       264,0 0,0 50,3
    7       Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар 8,0 8,0 8,0 0,0       1,4 0,0 17,8
      13     Жеке тұлғаларға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттер бойынша сыйақылар 8,0 8,0 8,0 0,0       1,4 0,0 17,8
    9       Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер 58,0 58,0 58,0 0,0       0,0 0,0 0,0
      07     Иесіз мүлікті, белгіленген тәртіппен коммуналдық меншікке өтеусіз өткен мүлікті, қадағалаусыз жануарларды, олжаларды, сондай-ақ мұрагерлік құқығы бойынша мемлекетке өткен мүлікті сатудан алынатын түсімдер 58,0 58,0 58,0 0,0       0,0 0,0 0,0
  02         Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын  мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер 96,0 96,0 96,0 0,0       56,4 0,0 58,7
    1       Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын  мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер 96,0 96,0 96,0 0,0       56,4 0,0 58,7
      02     Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер көрсететін қызметтерді сатудан түсетін түсімдер 96,0 96,0 96,0 0,0       56,4 0,0 58,7
  06         Басқа да салықтық емес түсiмдер 3 848,0 3 848,0 3 848,0 0,0       269,9 0,0 7,0
    1       Өзге де салықтық емес түсiмдер 3 848,0 3 848,0 3 848,0 0,0       269,9 0,0 7,0
      07     Бұрын жергілікті бюджеттен алынған, пайдаланылмаған қаражаттардың қайтарылуы 215,0 215,0 215,0 0,0       0,0 0,0 0,0
      09     Жергіліктік бюджетке түсетін салықтық емес басқа да түсімдер 3 633,0 3 633,0 3 633,0 0,0       269,9 0,0 7,4
            НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҰСКЕН ТҰСІМДЕР 1 797,0 1 797,0 1 797,0 0,0       514,0 0,0 28,6
3           Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 1 797,0 1 797,0 1 797,0 0,0       514,0 0,0 28,6
  01         Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 81,0 81,0 81,0 0,0       0,0 0,0 0,0
    1       Мемлекеттік мекемелерге бекітілген  мемлекеттік мүлікті сату 81,0 81,0 81,0 0,0       0,0 0,0 0,0
      02     Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелерге бекітілген мүлікті сатудан  түсетін түсімдер 81,0 81,0 81,0 0,0       0,0 0,0 0,0
  03         Жердi және материалдық емес активтердi сату 1 716,0 1 716,0 1 716,0 0,0       514,0 0,0 30,0
    1       Жерді сату 1 413,0 1 413,0 1 413,0 0,0       349,5 0,0 24,7
      01     Жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер 1 413,0 1 413,0 1 413,0 0,0       349,5 0,0 24,7
    2       Материалдық емес активтерді сату 303,0 303,0 303,0 0,0       164,5 0,0 54,3
      02     Жер учаскелерін жалдау құқығын сатқаны үшін төлем 303,0 303,0 303,0 0,0       164,5 0,0 54,3
            ТРАНСФЕРТТЕРДІң ТҰСІМДЕРІ 1 764 380,0 2 147 027,0 2 269 152,0 876 436,0       876 436,0 100,0 38,6
4           Трансферттердің түсімдері 1 764 380,0 2 147 027,0 2 269 152,0 876 436,0       876 436,0 100,0 38,6
  02         Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер 1 764 380,0 2 147 027,0 2 269 152,0 876 436,0       876 436,0 100,0 38,6
    2       Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер 1 764 380,0 2 147 027,0 2 269 152,0 876 436,0       876 436,0 100,0 38,6
      01     Ағымдағы нысаналы трансферттер 24 863,0 371 760,0 493 885,0 101 857,0       101 857,0 100,0 20,6
      02     Нысаналы даму трансферттері 0,0 35 750,0 35 750,0 8 000,0       8 000,0 100,0 22,4
      03     Субвенциялар 1 739 517,0 1 739 517,0 1 739 517,0 766 579,0       766 579,0 100,0 44,1
            II. ШЫғЫНДАР 2 241 741,0 2 673 339,0 2 795 464,0 1 067 839,0 1 528 341,0 1 167 958,5 175 543,0 992 415,5 92,9 35,5
01           Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 265 135,0 278 658,0 280 590,0 126 433,0 166 680,0 138 301,0 14 590,6 123 710,3 97,8 44,1
  1         Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар 234 459,0 247 704,0 249 636,0 112 451,0 149 362,0 123 557,6 13 791,0 109 766,7 97,6 44,0
    112       Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты 11 718,0 11 935,0 11 935,0 5 090,0 5 611,0 5 050,9 152,6 4 898,3 96,2 41,0
      001     Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 11 261,0 11 478,0 11 478,0 4 633,0 5 154,0 4 622,9 152,6 4 470,3 96,5 38,9
        011   Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен 0,0 0,0 32,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 0,0 0,0 29,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 0,0 0,0 3,0 0,0       0,0 0,0 0,0
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 0,0 0,0 11 446,0 4 633,0 5 154,0 4 622,9 152,6 4 470,3 96,5 39,1
          111 Еңбекке ақы төлеу 0,0 0,0 6 586,0 2 792,0 2 792,0 2 774,5 0,0 2 774,5 99,4 42,1
          113 Өтемақы төлемдері 0,0 0,0 1 102,0 371,0 371,0 370,3 0,0 370,3 99,8 33,6
          121 әлеуметтік салық 0,0 0,0 358,0 175,0 175,0 175,0 0,0 175,0 100,0 48,9
          122 әлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына әлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 298,0 109,0 109,0 104,1 0,0 104,1 95,5 34,9
          123 Мiндеттi сақтандыру жарналары 0,0 0,0 13,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 0,0 0,0 383,0 113,0 113,0 64,8 0,0 64,8 57,4 16,9
          135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 0,0 0,0 58,0 31,0 31,0 27,0 0,0 27,0 87,1 46,5
          136 Техникалық персоналдың ел iшiндегi iссапарлары мен қызметтiк сапарлары 0,0 0,0 240,0 47,0 47,0 18,5 0,0 18,5 39,4 7,7
          144 Отын, жанар-жағар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 230,0 114,0 230,0 55,9 0,0 55,9 49,0 24,3
          149 Өзге де қорларды сатып алу 0,0 0,0 343,0 130,0 148,0 130,0 0,0 130,0 100,0 37,9
          152 Байланыс қызметтерiне ақы төлеу 0,0 0,0 282,0 105,0 282,0 257,6 152,6 105,0 100,0 37,2
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 622,0 191,0 401,0 190,7 0,0 190,7 99,9 30,7
          161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар 0,0 0,0 924,0 450,0 450,0 450,0 0,0 450,0 100,0 48,7
          168 Сатып алынатын тауарлар, қызмет көрсетулер мен жұмыстар бойынша ққС сомасын өнім берушіге аудару 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 4,5 0,0 4,5 89,6 89,6
          169 Өзге де ағымдағы шығындар 0,0 0,0 2,0 0,0       0,0 0,0 0,0
      003     Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 457,0 457,0 457,0 457,0 457,0 428,0 0,0 428,0 93,7 93,7
          414 Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу 0,0 0,0 320,0 320,0 320,0 320,0 0,0 320,0 100,0 100,0
          416 Матери алдық емес активтерді сатып алу 0,0 0,0 108,0 108,0 108,0 79,0 0,0 79,0 73,1 73,1
          419 Өзге де негізгі құралдарды сатып алу 0,0 0,0 29,0 29,0 29,0 29,0 0,0 29,0 100,0 100,0
    122       Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 71 120,0 78 647,0 78 647,0 31 650,0 49 945,0 42 197,0 11 138,3 31 058,6 98,1 39,5
      001     Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 67 620,0 74 467,0 74 467,0 28 150,0 45 765,0 38 280,0 10 721,3 27 558,6 97,9 37,0
        011   Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен 0,0 0,0 542,0 120,0 120,0 114,7 0,0 114,7 95,6 21,2
          131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 0,0 0,0 493,0 109,0 109,0 104,3 0,0 104,3 95,7 21,2
          135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 0,0 0,0 49,0 11,0 11,0 10,4 0,0 10,4 94,6 21,2
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 0,0 0,0 73 925,0 28 030,0 45 645,0 38 165,3 10 721,3 27 443,9 97,9 37,1
          111 Еңбекке ақы төлеу 0,0 0,0 22 785,0 8 680,0 8 680,0 8 588,5 0,0 8 588,5 98,9 37,7
          113 Өтемақы төлемдері 0,0 0,0 4 024,0 2 126,0 2 126,0 2 125,6 0,0 2 125,6 100,0 52,8
          121 әлеуметтік салық 0,0 0,0 1 240,0 482,0 482,0 481,5 0,0 481,5 99,9 38,8
          122 әлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына әлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 1 034,0 373,0 373,0 373,0 0,0 373,0 100,0 36,1
          123 Мiндеттi сақтандыру жарналары 0,0 0,0 49,0 48,0 49,0 47,2 0,0 47,2 98,3 96,3
          131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 0,0 0,0 7 211,0 2 915,0 2 915,0 2 915,0 0,0 2 915,0 100,0 40,4
          135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 0,0 0,0 713,0 278,0 278,0 278,0 0,0 278,0 100,0 39,0
          136 Техникалық персоналдың ел iшiндегi iссапарлары мен қызметтiк сапарлары 0,0 0,0 1 854,0 601,0 601,0 601,0 0,0 601,0 100,0 32,4
          144 Отын, жанар-жағар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 3 919,0 3 489,0 3 919,0 3 489,0 0,0 3 489,0 100,0 89,0
          149 Өзге де қорларды сатып алу 0,0 0,0 3 359,0 963,0 3 359,0 1 416,5 453,6 962,9 100,0 28,7
          151 Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу 0,0 0,0 4 093,0 2 020,0 4 093,0 4 091,3 2 071,3 2 020,0 100,0 49,4
          152 Байланыс қызметтерiне ақы төлеу 0,0 0,0 3 109,0 439,0 3 109,0 1 420,0 981,0 439,0 100,0 14,1
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 14 019,0 4 031,0 14 019,0 10 897,1 7 215,4 3 681,7 91,3 26,3
          161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар 0,0 0,0 6 243,0 1 369,0 1 369,0 1 228,2 0,0 1 228,2 89,7 19,7
          168 Сатып алынатын тауарлар, қызмет көрсетулер мен жұмыстар бойынша ққС сомасын өнім берушіге аудару 0,0 0,0 34,0 34,0 34,0 34,0 0,0 34,0 100,0 100,0
          169 Өзге де ағымдағы шығындар 0,0 0,0 41,0 24,0 41,0 22,0 0,0 22,0 91,8 53,7
          414 Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу 0,0 0,0 198,0 158,0 198,0 157,3 0,0 157,3 99,5 79,4
      003     Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 3 500,0 4 180,0 4 180,0 3 500,0 4 180,0 3 917,0 417,0 3 500,0 100,0 83,7
          413 Көлік құралдарын сатып алу 0,0 0,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 0,0 3 500,0 100,0 100,0
          421 Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды беру қондырғыларын күрделі жөндеу 0,0 0,0 680,0 0,0 680,0 417,0 417,0 0,0 0,0 0,0
    123       қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 151 621,0 157 122,0 159 054,0 75 711,0 93 806,0 76 309,8 2 500,1 73 809,7 97,5 46,4
      001     қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 141 249,0 145 434,0 145 434,0 63 121,0 80 186,0 64 123,2 1 927,1 62 196,1 98,5 42,8
        011   Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен 0,0 0,0 2 239,0 459,0 459,0 406,3 8,7 397,7 86,6 17,8
          131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 0,0 0,0 2 038,0 425,0 425,0 377,2 8,7 368,5 86,7 18,1
          135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 0,0 0,0 201,0 34,0 34,0 29,1 0,0 29,1 85,6 14,5
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 0,0 0,0 143 195,0 62 662,0 79 727,0 63 716,9 1 918,4 61 798,5 98,6 43,2
          111 Еңбекке ақы төлеу 0,0 0,0 58 164,0 24 062,0 24 062,0 23 790,0 0,0 23 790,0 98,9 40,9
          113 Өтемақы төлемдері 0,0 0,0 9 957,0 5 401,0 5 401,0 5 375,1 0,0 5 375,1 99,5 54,0
          121 әлеуметтік салық 0,0 0,0 3 207,0 1 336,0 1 336,0 1 334,3 0,0 1 334,3 99,9 41,6
          122 әлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына әлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 2 605,0 1 044,0 1 044,0 1 036,1 0,0 1 036,1 99,2 39,8
          123 Мiндеттi сақтандыру жарналары 0,0 0,0 146,0 84,0 146,0 82,0 0,0 82,0 97,7 56,2
          131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 0,0 0,0 30 512,0 13 410,0 13 410,0 13 410,0 0,0 13 410,0 100,0 43,9
          135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 0,0 0,0 3 022,0 1 357,0 1 357,0 1 338,7 0,0 1 338,7 98,6 44,3
          136 Техникалық персоналдың ел iшiндегi iссапарлары мен қызметтiк сапарлары 0,0 0,0 1 517,0 707,0 707,0 661,6 0,0 661,6 93,6 43,6
          144 Отын, жанар-жағар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 8 886,0 3 552,0 8 886,0 3 960,5 425,5 3 535,0 99,5 39,8
          149 Өзге де қорларды сатып алу 0,0 0,0 4 852,0 2 364,0 4 852,0 2 237,2 94,0 2 143,2 90,7 44,2
          151 Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу 0,0 0,0 2 494,0 1 356,0 2 494,0 1 656,4 322,0 1 334,4 98,4 53,5
          152 Байланыс қызметтерiне ақы төлеу 0,0 0,0 1 267,0 602,0 1 267,0 1 233,0 656,1 576,9 95,8 45,5
          154 Ұй-жайды жалға алу төлемдерi 0,0 0,0 711,0 356,0 711,0 711,0 355,0 356,0 100,0 50,1
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 11 236,0 4 507,0 11 382,0 4 402,5 65,9 4 336,6 96,2 38,6
          161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар 0,0 0,0 4 065,0 2 118,0 2 118,0 2 092,1 0,0 2 092,1 98,8 51,5
          169 Өзге де ағымдағы шығындар 0,0 0,0 449,0 301,0 449,0 291,6 0,0 291,6 96,9 65,0
          414 Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу 0,0 0,0 40,0 40,0 40,0 40,0 0,0 40,0 100,0 100,0
          416 Матери алдық емес активтерді сатып алу 0,0 0,0 65,0 65,0 65,0 64,8 0,0 64,8 99,7 99,7
      022     Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 3 400,0 5 416,0 5 416,0 4 386,0 5 416,0 4 382,7 0,0 4 382,7 99,9 80,9
          413 Көлік құралдарын сатып алу 0,0 0,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 0,0 3 000,0 100,0 100,0
          414 Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу 0,0 0,0 386,0 386,0 386,0 386,0 0,0 386,0 100,0 100,0
          421 Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды беру қондырғыларын күрделі жөндеу 0,0 0,0 2 030,0 1 000,0 2 030,0 996,7 0,0 996,7 99,7 49,1
      032     Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары 6 972,0 6 272,0 6 272,0 6 272,0 6 272,0 5 872,0 400,0 5 472,0 87,2 87,2
          418 Мемлекеттік кәсіпорындарды материалдық-техникалық жарақтандыру 0,0 0,0 6 272,0 6 272,0 6 272,0 5 872,0 400,0 5 472,0 87,2 87,2
      106     әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу 0,0 0,0 1 373,0 1 373,0 1 373,0 1 373,0 173,0 1 200,0 87,4 87,4
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 1 373,0 1 373,0 1 373,0 1 373,0 173,0 1 200,0 87,4 87,4
      107     Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу 0,0 0,0 559,0 559,0 559,0 558,9 0,0 558,9 100,0 100,0
          144 Отын, жанар-жағар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 559,0 559,0 559,0 558,9 0,0 558,9 100,0 100,0
  2         қаржылық қызмет 12 747,0 12 890,0 12 890,0 6 227,0 7 594,0 6 757,0 539,8 6 217,2 99,8 48,2
    452       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі 12 747,0 12 890,0 12 890,0 6 227,0 7 594,0 6 757,0 539,8 6 217,2 99,8 48,2
      001     Ауданның (областық манызы бар қаланың) бюджетін орындау және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 10 732,0 10 875,0 10 875,0 5 157,0 6 486,0 5 687,0 539,8 5 147,2 99,8 47,3
        011   Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен 0,0 0,0 143,0 32,0 32,0 24,2 0,0 24,2 75,6 16,9
          131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 0,0 0,0 130,0 29,0 29,0 21,2 0,0 21,2 73,0 16,3
          135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 0,0 0,0 13,0 3,0 3,0 3,0 0,0 3,0 100,0 23,1
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 0,0 0,0 10 732,0 5 125,0 6 454,0 5 662,9 539,8 5 123,1 100,0 47,7
          111 Еңбекке ақы төлеу 0,0 0,0 4 136,0 1 836,0 1 836,0 1 836,0 0,0 1 836,0 100,0 44,4
          113 Өтемақы төлемдері 0,0 0,0 787,0 674,0 674,0 673,9 0,0 673,9 100,0 85,6
          121 әлеуметтік салық 0,0 0,0 228,0 97,0 97,0 97,0 0,0 97,0 100,0 42,5
          122 әлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына әлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 190,0 83,0 83,0 83,0 0,0 83,0 100,0 43,7
          123 Мiндеттi сақтандыру жарналары 0,0 0,0 13,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 0,0 0,0 1 654,0 700,0 700,0 700,0 0,0 700,0 100,0 42,3
          135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 0,0 0,0 164,0 65,0 65,0 65,0 0,0 65,0 100,0 39,6
          136 Техникалық персоналдың ел iшiндегi iссапарлары мен қызметтiк сапарлары 0,0 0,0 333,0 175,0 175,0 175,0 0,0 175,0 100,0 52,6
          144 Отын, жанар-жағар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 389,0 184,0 389,0 184,0 0,0 184,0 100,0 47,3
          149 Өзге де қорларды сатып алу 0,0 0,0 328,0 228,0 328,0 228,0 0,0 228,0 100,0 69,5
          152 Байланыс қызметтерiне ақы төлеу 0,0 0,0 279,0 153,0 279,0 279,0 126,8 152,2 99,5 54,6
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 1 605,0 720,0 1 605,0 1 131,9 413,0 718,9 99,8 44,8
          161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар 0,0 0,0 618,0 202,0 202,0 202,0 0,0 202,0 100,0 32,7
          168 Сатып алынатын тауарлар, қызмет көрсетулер мен жұмыстар бойынша ққС сомасын өнім берушіге аудару 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 3,0 100,0 100,0
          169 Өзге де ағымдағы шығындар 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 5,0 100,0 100,0
      003     Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу 738,0 738,0 738,0 700,0 738,0 700,0 0,0 700,0 100,0 94,9
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 738,0 700,0 738,0 700,0 0,0 700,0 100,0 94,9
      010     Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару,  жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды  реттеу 257,0 257,0 257,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 257,0 0,0       0,0 0,0 0,0
      011     Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату 1 020,0 1 020,0 1 020,0 370,0 370,0 370,0 0,0 370,0 100,0 36,3
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 1 020,0 370,0 370,0 370,0 0,0 370,0 100,0 36,3
  5         Жоспарлау және статистикалық қызмет 17 929,0 18 064,0 18 064,0 7 755,0 9 724,0 7 986,3 259,9 7 726,4 99,6 42,8
    453       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі 17 929,0 18 064,0 18 064,0 7 755,0 9 724,0 7 986,3 259,9 7 726,4 99,6 42,8
      001     Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 17 139,0 17 274,0 17 274,0 7 555,0 8 934,0 7 790,1 259,9 7 530,2 99,7 43,6
        011   Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен 0,0 0,0 135,0 30,0 30,0 27,9 0,0 27,9 93,1 20,7
          131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 0,0 0,0 123,0 27,0 27,0 25,3 0,0 25,3 93,6 20,5
          135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 0,0 0,0 12,0 3,0 3,0 2,7 0,0 2,7 88,4 22,1
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 0,0 0,0 17 139,0 7 525,0 8 904,0 7 762,2 259,9 7 502,3 99,7 43,8
          111 Еңбекке ақы төлеу 0,0 0,0 8 677,0 3 496,0 3 496,0 3 496,0 0,0 3 496,0 100,0 40,3
          113 Өтемақы төлемдері 0,0 0,0 1 509,0 946,0 946,0 945,6 0,0 945,6 100,0 62,7
          121 әлеуметтік салық 0,0 0,0 473,0 198,0 198,0 198,0 0,0 198,0 100,0 41,9
          122 әлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына әлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 390,0 161,0 161,0 159,5 0,0 159,5 99,1 40,9
          123 Мiндеттi сақтандыру жарналары 0,0 0,0 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 0,0 0,0 1 750,0 709,0 709,0 691,1 0,0 691,1 97,5 39,5
          135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 0,0 0,0 182,0 79,0 79,0 79,0 0,0 79,0 100,0 43,4
          136 Техникалық персоналдың ел iшiндегi iссапарлары мен қызметтiк сапарлары 0,0 0,0 470,0 255,0 255,0 255,0 0,0 255,0 100,0 54,3
          144 Отын, жанар-жағар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 602,0 301,0 602,0 300,2 0,0 300,2 99,7 49,9
          149 Өзге де қорларды сатып алу 0,0 0,0 677,0 392,0 677,0 391,8 0,0 391,8 100,0 57,9
          152 Байланыс қызметтерiне ақы төлеу 0,0 0,0 440,0 181,0 440,0 440,0 259,9 180,1 99,5 40,9
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 816,0 296,0 816,0 296,0 0,0 296,0 100,0 36,3
          161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар 0,0 0,0 1 134,0 506,0 506,0 506,0 0,0 506,0 100,0 44,6
          169 Өзге де ағымдағы шығындар 0,0 0,0 7,0 5,0 7,0 4,0 0,0 4,0 80,0 57,1
      004     Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 790,0 790,0 790,0 200,0 790,0 196,2 0,0 196,2 98,1 24,8
          414 Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу 0,0 0,0 590,0 0,0 590,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          416 Матери алдық емес активтерді сатып алу 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 196,2 0,0 196,2 98,1 98,1
02           қорғаныс 9 578,0 9 693,0 9 693,0 3 625,0 8 124,0 5 914,5 2 452,7 3 461,9 95,5 35,7
  1         әскери мұқтаждар 9 175,0 9 290,0 9 290,0 3 555,0 7 721,0 5 861,0 2 452,7 3 408,3 95,9 36,7
    122       Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 9 175,0 9 290,0 9 290,0 3 555,0 7 721,0 5 861,0 2 452,7 3 408,3 95,9 36,7
      005     Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 9 175,0 9 290,0 9 290,0 3 555,0 7 721,0 5 861,0 2 452,7 3 408,3 95,9 36,7
        011   Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен 0,0 0,0 115,0 27,0 27,0 24,9 0,0 24,9 92,2 21,7
          131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 0,0 0,0 105,0 24,0 24,0 22,7 0,0 22,7 94,4 21,6
          135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 0,0 0,0 10,0 3,0 3,0 2,2 0,0 2,2 74,9 22,5
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 0,0 0,0 9 175,0 3 528,0 7 694,0 5 836,1 2 452,7 3 383,4 95,9 36,9
          123 Мiндеттi сақтандыру жарналары 0,0 0,0 13,0 13,0 13,0 12,7 0,0 12,7 97,4 97,4
          131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 0,0 0,0 1 533,0 602,0 602,0 602,0 0,0 602,0 100,0 39,3
          135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 0,0 0,0 152,0 66,0 66,0 66,0 0,0 66,0 100,0 43,4
          136 Техникалық персоналдың ел iшiндегi iссапарлары мен қызметтiк сапарлары 0,0 0,0 70,0 10,0 10,0 9,3 0,0 9,3 92,6 13,2
          144 Отын, жанар-жағар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 397,0 380,0 397,0 379,7 0,0 379,7 99,9 95,6
          149 Өзге де қорларды сатып алу 0,0 0,0 769,0 250,0 769,0 249,7 0,0 249,7 99,9 32,5
          151 Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу 0,0 0,0 499,0 220,0 499,0 499,0 279,0 220,0 100,0 44,1
          152 Байланыс қызметтерiне ақы төлеу 0,0 0,0 260,0 89,0 260,0 250,0 161,0 89,0 100,0 34,2
          153 Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу 0,0 0,0 2 353,0 1 210,0 2 353,0 1 153,5 83,5 1 070,0 88,4 45,5
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 2 675,0 643,0 2 675,0 2 572,2 1 929,2 643,0 100,0 24,0
          161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар 0,0 0,0 444,0 40,0 40,0 40,0 0,0 40,0 100,0 9,0
          169 Өзге де ағымдағы шығындар 0,0 0,0 10,0 5,0 10,0 2,0 0,0 2,0 40,0 20,0
  2         Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру 403,0 403,0 403,0 70,0 403,0 53,6 0,0 53,6 76,5 13,3
    122       Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 403,0 403,0 403,0 70,0 403,0 53,6 0,0 53,6 76,5 13,3
      007     Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар 403,0 403,0 403,0 70,0 403,0 53,6 0,0 53,6 76,5 13,3
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 403,0 70,0 403,0 53,6 0,0 53,6 76,5 13,3
04           Бiлiм беру 1 432 700,0 1 560 399,0 1 560 399,0 634 266,0 823 501,0 700 562,3 77 235,5 623 326,8 98,3 39,9
  1         Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту 38 808,0 97 434,0 97 434,0 39 073,0 79 313,0 74 239,9 35 244,9 38 994,9 99,8 40,0
    123       қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 35 724,0 66 521,0 66 521,0 29 089,0 64 693,0 64 304,0 35 216,0 29 088,0 100,0 43,7
      004     Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету 35 581,0 37 653,0 37 653,0 17 174,0 36 323,0 35 934,0 18 761,0 17 173,0 100,0 45,6
        011   Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен 0,0 0,0 1 683,0 353,0 353,0 353,0 1,0 352,0 99,7 20,9
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 1 683,0 353,0 353,0 353,0 1,0 352,0 99,7 20,9
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 0,0 0,0 35 970,0 16 821,0 35 970,0 35 581,0 18 760,0 16 821,0 100,0 46,8
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 35 970,0 16 821,0 35 970,0 35 581,0 18 760,0 16 821,0 100,0 46,8
      041     "Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға" 143,0 28 868,0 28 868,0 11 915,0 28 370,0 28 370,0 16 455,0 11 915,0 100,0 41,3
        011   Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен 0,0 0,0 28 725,0 11 772,0 28 227,0 28 227,0 16 455,0 11 772,0 100,0 41,0
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 28 725,0 11 772,0 28 227,0 28 227,0 16 455,0 11 772,0 100,0 41,0
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 0,0 0,0 143,0 143,0 143,0 143,0 0,0 143,0 100,0 100,0
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 143,0 143,0 143,0 143,0 0,0 143,0 100,0 100,0
    464       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 3 084,0 30 913,0 30 913,0 9 984,0 14 620,0 9 935,9 28,9 9 906,9 99,2 32,0
      040     "Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға" 3 084,0 30 913,0 30 913,0 9 984,0 14 620,0 9 935,9 28,9 9 906,9 99,2 32,0
        011   "Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен" 0,0 0,0 27 829,0 8 905,0 13 541,0 8 856,9 28,9 8 827,9 99,1 31,7
          111 Еңбекке ақы төлеу 0,0 0,0 19 790,0 7 909,0 8 169,0 7 874,4 28,9 7 845,4 99,2 39,6
          113 Өтемақы төлемдері 0,0 0,0 1 329,0 0,0 237,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          121 әлеуметтік салық 0,0 0,0 1 069,0 454,0 455,0 448,6 0,0 448,6 98,8 42,0
          122 әлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына әлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 890,0 369,0 369,0 364,5 0,0 364,5 98,8 41,0
          149 Өзге де қорларды сатып алу 0,0 0,0 4 345,0 0,0 4 138,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 406,0 173,0 173,0 169,4 0,0 169,4 97,9 41,7
        015   "Жергілікті бюджет қаражаты есебінен" 0,0 0,0 3 084,0 1 079,0 1 079,0 1 079,0 0,0 1 079,0 100,0 35,0
          111 Еңбекке ақы төлеу 0,0 0,0 2 582,0 964,0 964,0 964,0 0,0 964,0 100,0 37,3
          113 Өтемақы төлемдері 0,0 0,0 204,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          121 әлеуметтік салық 0,0 0,0 139,0 52,0 52,0 52,0 0,0 52,0 100,0 37,4
          122 әлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына әлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 116,0 45,0 45,0 45,0 0,0 45,0 100,0 38,8
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 43,0 18,0 18,0 18,0 0,0 18,0 100,0 41,9
  2         Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 1 318 643,0 1 400 868,0 1 400 868,0 569 673,0 697 222,0 595 362,4 29 768,3 565 594,0 99,3 40,4
    123       қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 7 570,0 7 770,0 7 770,0 3 898,0 5 766,0 4 387,7 558,3 3 829,4 98,2 49,3
      005     Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру 7 570,0 7 770,0 7 770,0 3 898,0 5 766,0 4 387,7 558,3 3 829,4 98,2 49,3
        011   Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен 0,0 0,0 200,0 42,0 42,0 39,9 0,0 39,9 94,9 19,9
          131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 0,0 0,0 182,0 37,0 37,0 36,2 0,0 36,2 97,9 19,9
          135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 0,0 0,0 18,0 5,0 5,0 3,6 0,0 3,6 72,8 20,2
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 0,0 0,0 7 570,0 3 856,0 5 724,0 4 347,8 558,3 3 789,5 98,3 50,1
          123 Мiндеттi сақтандыру жарналары 0,0 0,0 272,0 101,0 272,0 54,6 0,0 54,6 54,1 20,1
          131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 0,0 0,0 2 928,0 1 255,0 1 255,0 1 239,5 0,0 1 239,5 98,8 42,3
          135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 0,0 0,0 292,0 119,0 119,0 117,3 0,0 117,3 98,5 40,2
          144 Отын, жанар-жағар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 2 117,0 1 188,0 2 117,0 1 403,2 217,3 1 185,9 99,8 56,0
          149 Өзге де қорларды сатып алу 0,0 0,0 838,0 565,0 838,0 565,0 0,0 565,0 100,0 67,4
          153 Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу 0,0 0,0 1 037,0 566,0 1 037,0 907,0 341,0 566,0 100,0 54,6
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 36,0 19,0 36,0 18,7 0,0 18,7 98,3 51,9
          169 Өзге де ағымдағы шығындар 0,0 0,0 50,0 43,0 50,0 42,6 0,0 42,6 99,1 85,2
    464       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 1 311 073,0 1 393 098,0 1 393 098,0 565 775,0 691 456,0 590 974,7 29 210,0 561 764,7 99,3 40,3
      003     Жалпы білім беру 1 299 855,0 1 381 394,0 1 381 394,0 561 335,0 683 628,0 583 146,7 25 712,0 557 434,7 99,3 40,4
        011   Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен 0,0 0,0 85 448,0 18 638,0 18 638,0 18 108,6 43,8 18 064,8 96,9 21,1
          111 Еңбекке ақы төлеу 0,0 0,0 77 438,0 16 724,0 16 724,0 16 276,7 15,8 16 261,0 97,2 21,0
          121 әлеуметтік салық 0,0 0,0 4 200,0 971,0 971,0 961,0 0,0 961,0 99,0 22,9
          122 әлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына әлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 3 496,0 808,0 808,0 768,3 28,0 740,3 91,6 21,2
          131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 0,0 0,0 136,0 27,0 27,0 17,0 0,0 17,0 63,0 12,5
          135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 0,0 0,0 14,0 10,0 10,0 6,2 0,0 6,2 62,4 44,6
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 164,0 98,0 98,0 79,4 0,0 79,4 81,0 48,4
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 0,0 0,0 1 295 946,0 542 697,0 664 990,0 565 038,1 25 668,2 539 369,9 99,4 41,6
          111 Еңбекке ақы төлеу 0,0 0,0 939 112,0 410 609,0 410 609,0 410 603,0 0,0 410 603,0 100,0 43,7
          113 Өтемақы төлемдері 0,0 0,0 51 990,0 8 385,0 8 385,0 8 384,5 0,0 8 384,5 100,0 16,1
          121 әлеуметтік салық 0,0 0,0 50 753,0 22 722,0 22 722,0 22 722,0 0,0 22 722,0 100,0 44,8
          122 әлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына әлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 42 266,0 17 997,0 17 997,0 17 957,2 0,0 17 957,2 99,8 42,5
          123 Мiндеттi сақтандыру жарналары 0,0 0,0 46,0 46,0 46,0 44,3 0,0 44,3 96,3 96,3
          131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 0,0 0,0 2 688,0 1 473,0 1 473,0 1 470,1 0,0 1 470,1 99,8 54,7
          135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 0,0 0,0 268,0 134,0 134,0 132,8 0,0 132,8 99,1 49,6
          141 Азық-түлiк өнiмдерiн сатып алу 0,0 0,0 6 178,0 2 606,0 6 178,0 2 644,4 320,0 2 324,5 89,2 37,6
          142 Дәрілік заттар және медициналық мақсаттағы өзге де бұйымдарды сатып алу 0,0 0,0 261,0 231,0 261,0 231,0 0,0 231,0 100,0 88,5
          144 Отын, жанар-жағар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 27 780,0 716,0 27 780,0 687,6 0,1 687,5 96,0 2,5
          149 Өзге де қорларды сатып алу 0,0 0,0 12 483,0 8 848,0 12 483,0 8 748,4 103,9 8 644,5 97,7 69,3
          151 Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу 0,0 0,0 52 554,0 28 530,0 52 554,0 45 896,1 17 406,3 28 489,8 99,9 54,2
          152 Байланыс қызметтерiне ақы төлеу 0,0 0,0 8 114,0 2 485,0 8 114,0 5 760,2 3 321,5 2 438,7 98,1 30,1
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 49 572,0 13 246,0 49 572,0 16 196,1 3 439,0 12 757,2 96,3 25,7
          161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар 0,0 0,0 6 368,0 1 373,0 1 373,0 1 218,3 0,0 1 218,3 88,7 19,1
          163 Жалпыға бiрдей мiндеттi орта бiлiм қорының шығындары 0,0 0,0 36 021,0 14 825,0 36 021,0 14 665,4 381,6 14 283,8 96,3 39,7
          168 Сатып алынатын тауарлар, қызмет көрсетулер мен жұмыстар бойынша ққС сомасын өнім берушіге аудару 0,0 0,0 326,0 326,0 326,0 326,0 0,0 326,0 100,0 100,0
          169 Өзге де ағымдағы шығындар 0,0 0,0 5 777,0 5 020,0 5 777,0 4 983,0 696,0 4 287,0 85,4 74,2
          322 Жеке тұлғаларға берiлетiн трансферттер 0,0 0,0 349,0 145,0 145,0 145,0 0,0 145,0 100,0 41,5
          414 Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу 0,0 0,0 2 490,0 2 430,0 2 490,0 2 222,6 0,0 2 222,6 91,5 89,3
          421 Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды беру қондырғыларын күрделі жөндеу 0,0 0,0 550,0 550,0 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      006     Балаларға  қосымша білім беру 11 218,0 11 704,0 11 704,0 4 440,0 7 828,0 7 828,0 3 498,0 4 330,0 97,5 37,0
        011   Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен 0,0 0,0 486,0 110,0 110,0 110,0 110,0 0,0 0,0 0,0
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 486,0 110,0 110,0 110,0 110,0 0,0 0,0 0,0
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 0,0 0,0 11 218,0 4 330,0 7 718,0 7 718,0 3 388,0 4 330,0 100,0 38,6
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 11 218,0 4 330,0 7 718,0 7 718,0 3 388,0 4 330,0 100,0 38,6
  9         Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер 75 249,0 62 097,0 62 097,0 25 520,0 46 966,0 30 960,1 12 222,2 18 737,9 73,4 30,2
    464       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 75 249,0 62 097,0 62 097,0 25 520,0 46 966,0 30 960,1 12 222,2 18 737,9 73,4 30,2
      001     Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 16 642,0 16 464,0 16 464,0 7 215,0 8 946,0 8 204,2 1 066,9 7 137,3 98,9 43,4
        011   Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен 0,0 0,0 169,0 37,0 37,0 37,0 3,6 33,4 90,4 19,8
          131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 0,0 0,0 154,0 35,0 35,0 35,0 3,6 31,4 89,9 20,4
          135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 0,0 0,0 15,0 2,0 2,0 2,0 0,0 2,0 100,0 13,3
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 0,0 0,0 16 295,0 7 178,0 8 909,0 8 167,2 1 063,3 7 103,9 99,0 43,6
          111 Еңбекке ақы төлеу 0,0 0,0 6 980,0 2 933,0 2 933,0 2 933,0 0,0 2 933,0 100,0 42,0
          113 Өтемақы төлемдері 0,0 0,0 1 033,0 277,0 277,0 276,8 0,0 276,8 99,9 26,8
          121 әлеуметтік салық 0,0 0,0 385,0 168,0 168,0 168,0 0,0 168,0 100,0 43,6
          122 әлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына әлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 296,0 114,0 114,0 112,8 0,0 112,8 99,0 38,1
          131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 0,0 0,0 2 795,0 1 093,0 1 093,0 1 049,1 0,0 1 049,1 96,0 37,5
          135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 0,0 0,0 260,0 112,0 112,0 112,0 0,0 112,0 100,0 43,1
          136 Техникалық персоналдың ел iшiндегi iссапарлары мен қызметтiк сапарлары 0,0 0,0 14,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          149 Өзге де қорларды сатып алу 0,0 0,0 373,0 157,0 373,0 157,0 0,0 157,0 100,0 42,1
          151 Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу 0,0 0,0 2 671,0 1 531,0 2 671,0 2 358,5 827,5 1 531,0 100,0 57,3
          152 Байланыс қызметтерiне ақы төлеу 0,0 0,0 269,0 33,0 269,0 268,8 235,8 33,0 100,0 12,3
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 364,0 225,0 364,0 196,2 0,0 196,2 87,2 53,9
          161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар 0,0 0,0 851,0 531,0 531,0 531,0 0,0 531,0 100,0 62,4
          168 Сатып алынатын тауарлар, қызмет көрсетулер мен жұмыстар бойынша ққС сомасын өнім берушіге аудару 0,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 0,0 4,0 100,0 100,0
      005     Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу 9 944,0 9 944,0 9 944,0 2 654,0 9 944,0 8 571,7 8 305,3 266,3 10,0 2,7
          153 Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу 0,0 0,0 170,0 0,0 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          419 Өзге де негізгі құралдарды сатып алу 0,0 0,0 9 774,0 2 654,0 9 774,0 8 571,7 8 305,3 266,3 10,0 2,7
      007     Аудандық (қалалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу 1 715,0 1 715,0 1 715,0 561,0 889,0 544,5 0,0 544,5 97,1 31,7
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 0,0 0,0 1 715,0 561,0 889,0 544,5 0,0 544,5 97,1 31,7
          131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 0,0 0,0 76,0 76,0 76,0 74,5 0,0 74,5 98,0 98,0
          135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 0,0 0,0 7,0 7,0 7,0 7,0 0,0 7,0 100,0 100,0
          142 Дәрілік заттар және медициналық мақсаттағы өзге де бұйымдарды сатып алу 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 2,0 100,0 100,0
          144 Отын, жанар-жағар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 144,0 0,0 144,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          149 Өзге де қорларды сатып алу 0,0 0,0 212,0 50,0 212,0 50,0 0,0 50,0 100,0 23,6
          151 Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          153 Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу 0,0 0,0 277,0 255,0 277,0 255,0 0,0 255,0 100,0 92,1
          169 Өзге де ағымдағы шығындар 0,0 0,0 982,0 156,0 156,0 156,0 0,0 156,0 100,0 15,9
      015     Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі 11 145,0 11 145,0 11 145,0 4 358,0 4 358,0 4 358,0 0,0 4 358,0 100,0 39,1
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 0,0 0,0 11 145,0 4 358,0 4 358,0 4 358,0 0,0 4 358,0 100,0 39,1
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 211,0 93,0 93,0 93,0 0,0 93,0 100,0 44,1
          322 Жеке тұлғаларға берiлетiн трансферттер 0,0 0,0 10 934,0 4 265,0 4 265,0 4 265,0 0,0 4 265,0 100,0 39,0
      067     Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары 35 803,0 22 829,0 22 829,0 10 732,0 22 829,0 9 281,8 2 850,0 6 431,8 59,9 28,2
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 0,0 0,0 22 829,0 10 732,0 22 829,0 9 281,8 2 850,0 6 431,8 59,9 28,2
          412 Ұй-жайлар, ғимараттар мен құрылыстарды, беру қондырғыларын сатып алу 0,0 0,0 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          414 Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу 0,0 0,0 14 658,0 9 961,0 14 658,0 7 611,2 1 950,0 5 661,2 56,8 38,6
          421 Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды беру қондырғыларын күрделі жөндеу 0,0 0,0 3 171,0 771,0 3 171,0 1 670,6 900,0 770,6 99,9 24,3
05           Денсаулық сақтау 193,0 193,0 193,0 123,0 193,0 100,0 0,0 100,0 81,3 51,8
  9         Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер 193,0 193,0 193,0 123,0 193,0 100,0 0,0 100,0 81,3 51,8
    123       қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 193,0 193,0 193,0 123,0 193,0 100,0 0,0 100,0 81,3 51,8
      002     Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына дейін жеткізуді ұйымдастыру 193,0 193,0 193,0 123,0 193,0 100,0 0,0 100,0 81,3 51,8
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 0,0 0,0 193,0 123,0 193,0 100,0 0,0 100,0 81,3 51,8
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 193,0 123,0 193,0 100,0 0,0 100,0 81,3 51,8
06           әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 101 363,0 112 892,0 135 875,0 60 211,0 66 958,0 59 069,8 2 201,2 56 868,6 94,4 41,9
  2         әлеуметтiк көмек 80 334,0 92 552,0 115 535,0 50 824,0 56 255,0 49 126,0 1 483,6 47 642,4 93,7 41,2
    123       қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 14 807,0 15 843,0 15 843,0 6 458,0 6 678,0 6 357,9 7,9 6 350,0 98,3 40,1
      003     Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету 14 807,0 15 843,0 15 843,0 6 458,0 6 678,0 6 357,9 7,9 6 350,0 98,3 40,1
        011   Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен 0,0 0,0 1 036,0 205,0 205,0 186,9 1,1 185,9 90,7 17,9
          131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 0,0 0,0 941,0 185,0 185,0 173,8 0,9 172,9 93,4 18,4
          135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 0,0 0,0 95,0 20,0 20,0 13,2 0,2 13,0 64,9 13,7
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 0,0 0,0 14 807,0 6 253,0 6 473,0 6 171,0 6,8 6 164,2 98,6 41,6
          131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 0,0 0,0 13 106,0 5 474,0 5 474,0 5 422,7 6,8 5 415,9 98,9 41,3
          135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 0,0 0,0 1 316,0 614,0 614,0 602,2 0,0 602,2 98,1 45,8
          149 Өзге де қорларды сатып алу 0,0 0,0 202,0 87,0 202,0 70,0 0,0 70,0 80,5 34,7
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 183,0 78,0 183,0 76,1 0,0 76,1 97,5 41,6
    451       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 65 527,0 76 709,0 99 692,0 44 366,0 49 577,0 42 768,0 1 475,7 41 292,3 93,1 41,4
      002     Жұмыспен қамту бағдарламасы 16 003,0 15 556,0 24 543,0 7 634,0 12 845,0 7 014,1 1 305,7 5 708,4 74,8 23,3
        011   Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен 0,0 0,0 8 987,0 2 480,0 7 691,0 1 860,1 1 004,6 855,5 34,5 9,5
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 8 987,0 2 480,0 7 691,0 1 860,1 1 004,6 855,5 34,5 9,5
        100   қоғамдық жұмыстар 0,0 0,0 10 455,0 3 800,0 3 800,0 3 800,0 0,0 3 800,0 100,0 36,3
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 10 455,0 3 800,0 3 800,0 3 800,0 0,0 3 800,0 100,0 36,3
        101   Жұмыссыздарды кәсіптік даярлау және қайта даярлау 0,0 0,0 111,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 111,0 0,0       0,0 0,0 0,0
        102   Халықты жұмыспен қамту саласында азаматтарды әлеуметтік қорғау жөніндегі қосымша шаралар 0,0 0,0 4 990,0 1 354,0 1 354,0 1 354,0 301,1 1 052,9 77,8 21,1
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 4 990,0 1 354,0 1 354,0 1 354,0 301,1 1 052,9 77,8 21,1
      004     Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету 3 570,0 3 570,0 3 570,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          322 Жеке тұлғаларға берiлетiн трансферттер 0,0 0,0 3 570,0 0,0       0,0 0,0 0,0
      005     Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 385,0 385,0 385,0 0,0       0,0 0,0 0,0
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 0,0 0,0 385,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          322 Жеке тұлғаларға берiлетiн трансферттер 0,0 0,0 385,0 0,0       0,0 0,0 0,0
      006     Тұрғын үйге көмек көрсету 471,0 471,0 471,0 293,0 293,0 293,0 0,0 293,0 100,0 62,2
          322 Жеке тұлғаларға берiлетiн трансферттер 0,0 0,0 471,0 293,0 293,0 293,0 0,0 293,0 100,0 62,2
      007     Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек 37 170,0 48 799,0 48 799,0 26 762,0 26 762,0 26 762,0 0,0 26 762,0 100,0 54,8
        029   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)бюджет қаражаты есебінен 0,0 0,0 48 799,0 26 762,0 26 762,0 26 762,0 0,0 26 762,0 100,0 54,8
          322 Жеке тұлғаларға берiлетiн трансферттер 0,0 0,0 48 799,0 26 762,0 26 762,0 26 762,0 0,0 26 762,0 100,0 54,8
      010     Ұйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету 756,0 756,0 756,0 167,0 167,0 166,9 0,0 166,9 100,0 22,1
          322 Жеке тұлғаларға берiлетiн трансферттер 0,0 0,0 756,0 167,0 167,0 166,9 0,0 166,9 100,0 22,1
      016     18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар 1 245,0 1 245,0 1 245,0 573,0 573,0 573,0 0,0 573,0 100,0 46,0
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 0,0 0,0 1 245,0 573,0 573,0 573,0 0,0 573,0 100,0 46,0
          322 Жеке тұлғаларға берiлетiн трансферттер 0,0 0,0 1 245,0 573,0 573,0 573,0 0,0 573,0 100,0 46,0
      017     Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету 5 927,0 5 927,0 5 927,0 3 713,0 3 713,0 2 889,5 0,0 2 889,5 77,8 48,8
        015   Бағдарламаны жергілікті бюджет қаражаты есебінен іске асыру 0,0 0,0 5 927,0 3 713,0 3 713,0 2 889,5 0,0 2 889,5 77,8 48,8
          149 Өзге де қорларды сатып алу 0,0 0,0 2 140,0 1 879,0 1 879,0 1 055,5 0,0 1 055,5 56,2 49,3
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 3 787,0 1 834,0 1 834,0 1 834,0 0,0 1 834,0 100,0 48,4
      023     Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету 0,0 0,0 13 996,0 5 224,0 5 224,0 5 069,5 170,0 4 899,5 93,8 35,0
        011   Республикалық бюджеттен трансферттер есебінен 0,0 0,0 13 996,0 5 224,0 5 224,0 5 069,5 170,0 4 899,5 93,8 35,0
          111 Еңбекке ақы төлеу 0,0 0,0 7 124,0 2 851,0 2 851,0 2 851,0 0,0 2 851,0 100,0 40,0
          113 Өтемақы төлемдері 0,0 0,0 670,0 125,0 125,0 124,3 0,0 124,3 99,5 18,6
          121 әлеуметтік салық 0,0 0,0 388,0 155,0 155,0 154,7 0,0 154,7 99,8 39,9
          122 әлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына әлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 325,0 129,0 129,0 123,1 0,0 123,1 95,4 37,9
          123 Мiндеттi сақтандыру жарналары 0,0 0,0 15,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 0,0 0,0 1 042,0 419,0 419,0 419,0 0,0 419,0 100,0 40,2
          135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 0,0 0,0 103,0 42,0 42,0 38,4 0,0 38,4 91,4 37,3
          136 Техникалық персоналдың ел iшiндегi iссапарлары мен қызметтiк сапарлары 0,0 0,0 275,0 85,0 85,0 85,0 0,0 85,0 100,0 30,9
          144 Отын, жанар-жағар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 436,0 112,0 112,0 111,9 0,0 111,9 99,9 25,7
          149 Өзге де қорларды сатып алу 0,0 0,0 268,0 48,0 48,0 48,0 0,0 48,0 100,0 17,9
          152 Байланыс қызметтерiне ақы төлеу 0,0 0,0 1 226,0 426,0 426,0 298,0 170,0 128,0 30,0 10,4
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 1 222,0 399,0 399,0 399,0 0,0 399,0 100,0 32,7
          161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар 0,0 0,0 823,0 402,0 402,0 401,3 0,0 401,3 99,8 48,8
          169 Өзге де ағымдағы шығындар 0,0 0,0 36,0 31,0 31,0 15,8 0,0 15,8 51,0 44,0
          414 Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу 0,0 0,0 43,0 0,0       0,0 0,0 0,0
  9         әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер 21 029,0 20 340,0 20 340,0 9 387,0 10 703,0 9 943,8 717,6 9 226,2 98,3 45,4
    451       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 21 029,0 20 340,0 20 340,0 9 387,0 10 703,0 9 943,8 717,6 9 226,2 98,3 45,4
      001     Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді   іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 20 255,0 19 566,0 19 566,0 9 012,0 10 182,0 9 569,0 717,6 8 851,4 98,2 45,2
        011   Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен 0,0 0,0 302,0 66,0 66,0 58,3 0,0 58,3 88,4 19,3
          131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 0,0 0,0 275,0 60,0 60,0 52,6 0,0 52,6 87,6 19,1
          135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 0,0 0,0 27,0 6,0 6,0 5,7 0,0 5,7 95,7 21,3
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 0,0 0,0 19 264,0 8 946,0 10 116,0 9 510,6 717,6 8 793,1 98,3 45,6
          111 Еңбекке ақы төлеу 0,0 0,0 8 702,0 3 530,0 3 530,0 3 530,0 0,0 3 530,0 100,0 40,6
          113 Өтемақы төлемдері 0,0 0,0 1 999,0 1 565,0 1 565,0 1 565,0 0,0 1 565,0 100,0 78,3
          121 әлеуметтік салық 0,0 0,0 484,0 200,0 200,0 200,0 0,0 200,0 100,0 41,3
          122 әлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына әлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 404,0 167,0 167,0 166,0 0,0 166,0 99,4 41,1
          123 Мiндеттi сақтандыру жарналары 0,0 0,0 13,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 0,0 0,0 3 574,0 1 432,0 1 432,0 1 399,0 0,0 1 399,0 97,7 39,1
          135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 0,0 0,0 364,0 151,0 151,0 151,0 0,0 151,0 100,0 41,5
          136 Техникалық персоналдың ел iшiндегi iссапарлары мен қызметтiк сапарлары 0,0 0,0 398,0 139,0 139,0 129,0 0,0 129,0 92,8 32,4
          144 Отын, жанар-жағар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 357,0 347,0 357,0 346,1 0,0 346,1 99,7 97,0
          149 Өзге де қорларды сатып алу 0,0 0,0 518,0 346,0 518,0 345,6 0,0 345,6 99,9 66,7
          152 Байланыс қызметтерiне ақы төлеу 0,0 0,0 1 391,0 478,0 1 391,0 1 160,2 717,6 442,7 92,6 31,8
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 368,0 307,0 368,0 234,6 0,0 234,6 76,4 63,8
          161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар 0,0 0,0 689,0 282,0 282,0 282,0 0,0 282,0 100,0 40,9
          169 Өзге де ағымдағы шығындар 0,0 0,0 3,0 2,0 3,0 2,0 0,0 2,0 100,0 66,7
      011     Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу 628,0 628,0 628,0 375,0 375,0 374,8 0,0 374,8 100,0 59,7
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 0,0 0,0 628,0 375,0 375,0 374,8 0,0 374,8 100,0 59,7
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 628,0 375,0 375,0 374,8 0,0 374,8 100,0 59,7
      050     "Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру" 146,0 146,0 146,0 0,0 146,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
        015   "Жергілікті бюджет қаражаты есебінен" 0,0 0,0 146,0 0,0 146,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          149 Өзге де қорларды сатып алу 0,0 0,0 83,0 0,0 83,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 63,0 0,0 63,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
07           Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 88 963,0 104 721,0 203 863,0 89 667,0 203 863,0 71 346,8 36 118,4 35 228,4 39,3 17,3
  1         Тұрғын үй шаруашылығы 34 699,0 11 295,0 110 437,0 54 593,0 110 437,0 21 377,2 15 940,8 5 436,4 10,0 4,9
    123       қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 3 318,0 2 869,0 25 691,0 5 982,0 25 691,0 14 786,0 12 087,0 2 699,0 45,1 10,5
      007     Аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдық округтің мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру 332,0 332,0 332,0 0,0 332,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 332,0 0,0 332,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      027     Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру 2 986,0 2 537,0 25 359,0 5 982,0 25 359,0 14 786,0 12 087,0 2 699,0 45,1 10,6
        011   Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 0,0 0,0 22 822,0 3 899,0 22 822,0 14 480,6 11 781,6 2 699,0 69,2 11,8
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 15 761,0 2 699,0 15 761,0 14 480,6 11 781,6 2 699,0 100,0 17,1
          423 Мемлекеттiк кәсiпорындардың жайларын, ғимараттарын, құрылыстарын күрделі жөндеу 0,0 0,0 7 061,0 1 200,0 7 061,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 0,0 0,0 2 537,0 2 083,0 2 537,0 305,4 305,4 0,0 0,0 0,0
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 2 537,0 2 083,0 2 537,0 305,4 305,4 0,0 0,0 0,0
    458       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 28 481,0 5 981,0 56 201,0 22 511,0 56 201,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      004     Азматтардың жекелген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету 745,0 745,0 745,0 745,0 745,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 40,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          169 Өзге де ағымдағы шығындар 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          412 Ұй-жайлар, ғимараттар мен құрылыстарды, беру қондырғыларын сатып алу 0,0 0,0 695,0 695,0 695,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      005     Авариялық және ескі тұрғын үйлерді бұзу 80,0 80,0 80,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 80,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      041     Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру 27 656,0 5 156,0 55 376,0 21 766,0 55 376,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
        011   Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 0,0 0,0 50 220,0 21 766,0 50 220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 50 220,0 21 766,0 50 220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 0,0 0,0 5 156,0 0,0 5 156,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 5 156,0 0,0 5 156,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    464       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 2 900,0 2 445,0 28 545,0 26 100,0 28 545,0 6 591,2 3 853,8 2 737,4 10,5 9,6
      026     Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу 2 900,0 2 445,0 28 545,0 26 100,0 28 545,0 6 591,2 3 853,8 2 737,4 10,5 9,6
        011   Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 0,0 0,0 26 100,0 26 100,0 26 100,0 5 946,2 3 208,8 2 737,4 10,5 10,5
          421 Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды беру қондырғыларын күрделі жөндеу 0,0 0,0 26 100,0 26 100,0 26 100,0 5 946,2 3 208,8 2 737,4 10,5 10,5
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 0,0 0,0 2 445,0 0,0 2 445,0 645,0 645,0 0,0 0,0 0,0
          421 Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды беру қондырғыларын күрделі жөндеу 0,0 0,0 2 445,0 0,0 2 445,0 645,0 645,0 0,0 0,0 0,0
  2         Коммуналдық шаруашылық 26 321,0 63 008,0 63 008,0 22 187,0 63 008,0 33 519,0 13 452,0 20 067,0 90,4 31,8
    123       қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 1 061,0 1 061,0 1 061,0 436,0 1 061,0 776,0 340,0 436,0 100,0 41,1
      014     Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру 1 061,0 1 061,0 1 061,0 436,0 1 061,0 776,0 340,0 436,0 100,0 41,1
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 0,0 0,0 1 061,0 436,0 1 061,0 776,0 340,0 436,0 100,0 41,1
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 1 061,0 436,0 1 061,0 776,0 340,0 436,0 100,0 41,1
    458       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 19 560,0 26 197,0 26 197,0 13 751,0 26 197,0 11 631,0 0,0 11 631,0 84,6 44,4
      012     Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі 1 247,0 8 847,0 8 847,0 1 247,0 8 847,0 597,0 0,0 597,0 47,9 6,7
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 8 847,0 1 247,0 8 847,0 597,0 0,0 597,0 47,9 6,7
      028     Коммуналдық шаруашылығын дамыту 18 313,0 17 350,0 17 350,0 12 504,0 17 350,0 11 034,0 0,0 11 034,0 88,2 63,6
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 0,0 0,0 17 350,0 12 504,0 17 350,0 11 034,0 0,0 11 034,0 88,2 63,6
          413 Көлік құралдарын сатып алу 0,0 0,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 10 530,0 0,0 10 530,0 87,8 87,8
          414 Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу 0,0 0,0 550,0 504,0 550,0 504,0 0,0 504,0 100,0 91,6
          431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау 0,0 0,0 4 800,0 0,0 4 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    466       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі 5 700,0 35 750,0 35 750,0 8 000,0 35 750,0 21 112,0 13 112,0 8 000,0 100,0 22,4
      058     Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту 5 700,0 35 750,0 35 750,0 8 000,0 35 750,0 21 112,0 13 112,0 8 000,0 100,0 22,4
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 0,0 0,0 35 750,0 8 000,0 35 750,0 21 112,0 13 112,0 8 000,0 100,0 22,4
          431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау 0,0 0,0 35 750,0 8 000,0 35 750,0 21 112,0 13 112,0 8 000,0 100,0 22,4
  3         Елді-мекендерді көркейту 27 943,0 30 418,0 30 418,0 12 887,0 30 418,0 16 450,6 6 725,6 9 725,0 75,5 32,0
    123       қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 26 243,0 28 718,0 28 718,0 12 887,0 28 718,0 16 450,6 6 725,6 9 725,0 75,5 33,9
      008     Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 12 158,0 12 518,0 12 518,0 3 563,0 12 518,0 5 685,8 2 687,8 2 998,0 84,1 23,9
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 0,0 0,0 12 518,0 3 563,0 12 518,0 5 685,8 2 687,8 2 998,0 84,1 23,9
          149 Өзге де қорларды сатып алу 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 12 418,0 3 463,0 12 418,0 5 585,8 2 687,8 2 898,0 83,7 23,3
      009     Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 4 318,0 4 318,0 4 318,0 2 018,0 4 318,0 3 575,5 1 777,9 1 797,6 89,1 41,6
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 0,0 0,0 4 318,0 2 018,0 4 318,0 3 575,5 1 777,9 1 797,6 89,1 41,6
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 4 318,0 2 018,0 4 318,0 3 575,5 1 777,9 1 797,6 89,1 41,6
      010     Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу 122,0 2 237,0 2 237,0 45,0 2 237,0 44,4 0,0 44,4 98,6 2,0
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 0,0 0,0 2 237,0 45,0 2 237,0 44,4 0,0 44,4 98,6 2,0
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 322,0 45,0 322,0 44,4 0,0 44,4 98,6 13,8
          414 Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу 0,0 0,0 1 915,0 0,0 1 915,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      011     Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 9 645,0 9 645,0 9 645,0 7 261,0 9 645,0 7 144,9 2 259,9 4 884,9 67,3 50,6
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 0,0 0,0 9 645,0 7 261,0 9 645,0 7 144,9 2 259,9 4 884,9 67,3 50,6
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 9 645,0 7 261,0 9 645,0 7 144,9 2 259,9 4 884,9 67,3 50,6
    458       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 1 700,0 1 700,0 1 700,0 0,0 1 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      048     қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту 1 700,0 1 700,0 1 700,0 0,0 1 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 0,0 0,0 1 700,0 0,0 1 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау 0,0 0,0 1 700,0 0,0 1 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
08           Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 189 446,0 202 517,0 202 517,0 84 311,0 99 077,0 91 120,8 8 295,9 82 824,9 98,2 40,9
  1         Мәдениет саласындағы қызмет 108 570,0 119 145,0 119 145,0 47 246,0 47 246,0 47 246,0 0,0 47 246,0 100,0 39,7
    123       қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 104 382,0 114 723,0 114 723,0 45 395,0 45 395,0 45 395,0 0,0 45 395,0 100,0 39,6
      006     Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау 104 382,0 114 723,0 114 723,0 45 395,0 45 395,0 45 395,0 0,0 45 395,0 100,0 39,6
        011   Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен 0,0 0,0 4 741,0 884,0 884,0 884,0 0,0 884,0 100,0 18,6
          311 Жеке және заңды тұлғаларға, оның ішінде шаруа (фермерлік) қожалықтарына берілетін субсидиялар 0,0 0,0 4 741,0 884,0 884,0 884,0 0,0 884,0 100,0 18,6
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 0,0 0,0 109 982,0 44 511,0 44 511,0 44 511,0 0,0 44 511,0 100,0 40,5
          311 Жеке және заңды тұлғаларға, оның ішінде шаруа (фермерлік) қожалықтарына берілетін субсидиялар 0,0 0,0 109 982,0 44 511,0 44 511,0 44 511,0 0,0 44 511,0 100,0 40,5
    457       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі 4 188,0 4 422,0 4 422,0 1 851,0 1 851,0 1 851,0 0,0 1 851,0 100,0 41,9
      015     Тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін сақтауды және оларға қол жетімділікті  қамтамасыз ету 4 188,0 4 422,0 4 422,0 1 851,0 1 851,0 1 851,0 0,0 1 851,0 100,0 41,9
        011   Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен 0,0 0,0 234,0 52,0 52,0 52,0 0,0 52,0 100,0 22,2
          311 Жеке және заңды тұлғаларға, оның ішінде шаруа (фермерлік) қожалықтарына берілетін субсидиялар 0,0 0,0 234,0 52,0 52,0 52,0 0,0 52,0 100,0 22,2
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 0,0 0,0 4 188,0 1 799,0 1 799,0 1 799,0 0,0 1 799,0 100,0 43,0
          311 Жеке және заңды тұлғаларға, оның ішінде шаруа (фермерлік) қожалықтарына берілетін субсидиялар 0,0 0,0 4 188,0 1 799,0 1 799,0 1 799,0 0,0 1 799,0 100,0 43,0
  2         Спорт 6 890,0 5 374,0 5 374,0 2 375,0 5 374,0 2 113,0 0,0 2 113,0 89,0 39,3
    123       қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 254,0 254,0 254,0 82,0 254,0 41,0 0,0 41,0 50,0 16,1
      028     Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру 254,0 254,0 254,0 82,0 254,0 41,0 0,0 41,0 50,0 16,1
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 0,0 0,0 254,0 82,0 254,0 41,0 0,0 41,0 50,0 16,1
          149 Өзге де қорларды сатып алу 0,0 0,0 43,0 23,0 43,0 23,0 0,0 23,0 100,0 53,5
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 211,0 59,0 211,0 18,0 0,0 18,0 30,5 8,5
    457       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі 5 436,0 5 120,0 5 120,0 2 293,0 5 120,0 2 072,0 0,0 2 072,0 90,4 40,5
      009     Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық)  деңгейде спорттық жарыстар өткiзу 5 436,0 5 120,0 5 120,0 2 293,0 5 120,0 2 072,0 0,0 2 072,0 90,4 40,5
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 0,0 0,0 5 120,0 2 293,0 5 120,0 2 072,0 0,0 2 072,0 90,4 40,5
          153 Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу 0,0 0,0 396,0 71,0 396,0 71,0 0,0 71,0 100,0 17,9
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 10,0 1,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          169 Өзге де ағымдағы шығындар 0,0 0,0 2 714,0 221,0 2 714,0 221,0 0,0 221,0 100,0 8,1
          412 Ұй-жайлар, ғимараттар мен құрылыстарды, беру қондырғыларын сатып алу 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 1 780,0 0,0 1 780,0 89,0 89,0
    466       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі 1 200,0 0,0 0,0 0,0       0,0 0,0 0,0
      008     "Cпорт объектілерін дамыту" 1 200,0 0,0 0,0 0,0       0,0 0,0 0,0
  3         Ақпараттық кеңiстiк 52 499,0 54 642,0 54 642,0 24 435,0 33 295,0 30 304,2 5 973,8 24 330,4 99,6 44,5
    456       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 13 044,0 13 044,0 13 044,0 7 349,0 13 044,0 13 021,8 5 672,8 7 349,0 100,0 56,3
      002     Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер 11 628,0 11 628,0 11 628,0 6 833,0 11 628,0 11 628,0 4 795,0 6 833,0 100,0 58,8
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 0,0 0,0 11 628,0 6 833,0 11 628,0 11 628,0 4 795,0 6 833,0 100,0 58,8
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 11 628,0 6 833,0 11 628,0 11 628,0 4 795,0 6 833,0 100,0 58,8
      005     Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер 1 416,0 1 416,0 1 416,0 516,0 1 416,0 1 393,8 877,8 516,0 100,0 36,4
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 0,0 0,0 1 416,0 516,0 1 416,0 1 393,8 877,8 516,0 100,0 36,4
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 1 416,0 516,0 1 416,0 1 393,8 877,8 516,0 100,0 36,4
    457       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі 39 455,0 41 598,0 41 598,0 17 086,0 20 251,0 17 282,4 301,0 16 981,4 99,4 40,8
      006     Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi 39 097,0 41 240,0 41 240,0 16 930,0 19 893,0 17 158,4 301,0 16 857,4 99,6 40,9
        011   Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен 0,0 0,0 2 143,0 473,0 473,0 473,0 0,0 473,0 100,0 22,1
          111 Еңбекке ақы төлеу 0,0 0,0 1 930,0 428,0 428,0 428,0 0,0 428,0 100,0 22,2
          121 әлеуметтік салық 0,0 0,0 116,0 25,0 25,0 25,0 0,0 25,0 100,0 21,6
          122 әлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына әлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 97,0 20,0 20,0 20,0 0,0 20,0 100,0 20,6
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 0,0 0,0 39 097,0 16 457,0 19 420,0 16 685,4 301,0 16 384,4 99,6 41,9
          111 Еңбекке ақы төлеу 0,0 0,0 28 239,0 11 788,0 11 788,0 11 788,0 0,0 11 788,0 100,0 41,7
          113 Өтемақы төлемдері 0,0 0,0 1 716,0 392,0 392,0 390,5 0,0 390,5 99,6 22,8
          121 әлеуметтік салық 0,0 0,0 1 525,0 635,0 635,0 635,0 0,0 635,0 100,0 41,6
          122 әлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына әлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 1 271,0 529,0 529,0 529,0 0,0 529,0 100,0 41,6
          123 Мiндеттi сақтандыру жарналары 0,0 0,0 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          144 Отын, жанар-жағар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 565,0 270,0 565,0 269,3 0,0 269,3 99,7 47,7
          149 Өзге де қорларды сатып алу 0,0 0,0 1 872,0 946,0 1 872,0 946,0 0,0 946,0 100,0 50,5
          151 Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу 0,0 0,0 1 749,0 920,0 1 749,0 1 039,0 119,0 920,0 100,0 52,6
          152 Байланыс қызметтерiне ақы төлеу 0,0 0,0 310,0 128,0 310,0 310,0 182,0 128,0 100,0 41,3
          154 Ұй-жайды жалға алу төлемдерi 0,0 0,0 109,0 0,0 109,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 1 160,0 550,0 1 160,0 479,7 0,0 479,7 87,2 41,4
          161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар 0,0 0,0 549,0 279,0 279,0 279,0 0,0 279,0 100,0 50,8
          169 Өзге де ағымдағы шығындар 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 0,0 20,0 100,0 100,0
      007     Мемлекеттік тілді және қазақстан халықтарының  басқа да тілдерін дамыту 358,0 358,0 358,0 156,0 358,0 124,0 0,0 124,0 79,5 34,6
          149 Өзге де қорларды сатып алу 0,0 0,0 64,0 32,0 64,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          169 Өзге де ағымдағы шығындар 0,0 0,0 294,0 124,0 294,0 124,0 0,0 124,0 100,0 42,2
  9         Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер 21 487,0 23 356,0 23 356,0 10 255,0 13 162,0 11 457,6 2 322,2 9 135,4 89,1 39,1
    456       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 9 627,0 9 767,0 9 767,0 4 322,0 5 939,0 5 776,6 1 502,3 4 274,3 98,9 43,8
      001     Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 7 975,0 8 115,0 8 115,0 3 590,0 4 287,0 4 124,6 569,7 3 554,9 99,0 43,8
        011   Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен 0,0 0,0 140,0 32,0 32,0 32,0 0,0 32,0 100,0 22,9
          131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 0,0 0,0 127,0 29,0 29,0 29,0 0,0 29,0 100,0 22,8
          135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 0,0 0,0 13,0 3,0 3,0 3,0 0,0 3,0 100,0 23,1
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 0,0 0,0 7 975,0 3 558,0 4 255,0 4 092,6 569,7 3 522,9 99,0 44,2
          111 Еңбекке ақы төлеу 0,0 0,0 3 086,0 1 266,0 1 266,0 1 266,0 0,0 1 266,0 100,0 41,0
          113 Өтемақы төлемдері 0,0 0,0 520,0 231,0 231,0 230,6 0,0 230,6 99,8 44,4
          121 әлеуметтік салық 0,0 0,0 169,0 75,0 75,0 75,0 0,0 75,0 100,0 44,4
          122 әлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына әлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 140,0 60,0 60,0 60,0 0,0 60,0 100,0 42,9
          123 Мiндеттi сақтандыру жарналары 0,0 0,0 13,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 0,0 0,0 1 811,0 775,0 775,0 775,0 0,0 775,0 100,0 42,8
          135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 0,0 0,0 176,0 75,0 75,0 75,0 0,0 75,0 100,0 42,6
          136 Техникалық персоналдың ел iшiндегi iссапарлары мен қызметтiк сапарлары 0,0 0,0 269,0 112,0 112,0 112,0 0,0 112,0 100,0 41,6
          144 Отын, жанар-жағар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 453,0 161,0 453,0 452,8 291,9 160,9 99,9 35,5
          149 Өзге де қорларды сатып алу 0,0 0,0 441,0 365,0 441,0 330,4 0,0 330,4 90,5 74,9
          152 Байланыс қызметтерiне ақы төлеу 0,0 0,0 283,0 119,0 283,0 283,0 164,0 119,0 100,0 42,0
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 277,0 132,0 277,0 245,7 113,7 132,0 100,0 47,7
          161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар 0,0 0,0 330,0 187,0 187,0 187,0 0,0 187,0 100,0 56,7
          169 Өзге де ағымдағы шығындар 0,0 0,0 7,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      003     Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 1 392,0 1 392,0 1 392,0 472,0 1 392,0 1 392,0 932,6 459,4 97,3 33,0
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 0,0 0,0 1 392,0 472,0 1 392,0 1 392,0 932,6 459,4 97,3 33,0
          155 Мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс шеңберiнде көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу 0,0 0,0 1 392,0 472,0 1 392,0 1 392,0 932,6 459,4 97,3 33,0
      006     Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 0,0 260,0 100,0 100,0
          414 Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу 0,0 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0 0,0 150,0 100,0 100,0
          416 Матери алдық емес активтерді сатып алу 0,0 0,0 110,0 110,0 110,0 110,0 0,0 110,0 100,0 100,0
    457       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі 11 860,0 13 589,0 13 589,0 5 933,0 7 223,0 5 681,0 819,9 4 861,1 81,9 35,8
      001     Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 9 672,0 10 901,0 10 901,0 3 745,0 4 535,0 3 912,1 168,0 3 744,1 100,0 34,3
        011   Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен 0,0 0,0 229,0 34,0 34,0 34,0 0,0 34,0 100,0 14,8
          131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 0,0 0,0 209,0 32,0 32,0 32,0 0,0 32,0 100,0 15,3
          135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 0,0 0,0 20,0 2,0 2,0 2,0 0,0 2,0 100,0 10,0
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 0,0 0,0 10 672,0 3 711,0 4 501,0 3 878,1 168,0 3 710,1 100,0 34,8
          111 Еңбекке ақы төлеу 0,0 0,0 4 766,0 1 932,0 1 932,0 1 932,0 0,0 1 932,0 100,0 40,5
          113 Өтемақы төлемдері 0,0 0,0 794,0 139,0 139,0 138,4 0,0 138,4 99,6 17,4
          121 әлеуметтік салық 0,0 0,0 257,0 109,0 109,0 109,0 0,0 109,0 100,0 42,4
          122 әлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына әлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 214,0 91,0 91,0 91,0 0,0 91,0 100,0 42,5
          123 Мiндеттi сақтандыру жарналары 0,0 0,0 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 0,0 0,0 2 563,0 711,0 711,0 711,0 0,0 711,0 100,0 27,7
          135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 0,0 0,0 254,0 62,0 62,0 62,0 0,0 62,0 100,0 24,4
          136 Техникалық персоналдың ел iшiндегi iссапарлары мен қызметтiк сапарлары 0,0 0,0 157,0 41,0 41,0 41,0 0,0 41,0 100,0 26,1
          144 Отын, жанар-жағар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 392,0 206,0 392,0 205,7 0,0 205,7 99,9 52,5
          149 Өзге де қорларды сатып алу 0,0 0,0 377,0 61,0 377,0 61,0 0,0 61,0 100,0 16,2
          152 Байланыс қызметтерiне ақы төлеу 0,0 0,0 289,0 121,0 289,0 289,0 168,0 121,0 100,0 41,9
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 180,0 75,0 180,0 75,0 0,0 75,0 100,0 41,7
          161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар 0,0 0,0 412,0 161,0 161,0 161,0 0,0 161,0 100,0 39,1
          169 Өзге де ағымдағы шығындар 0,0 0,0 5,0 2,0 5,0 2,0 0,0 2,0 100,0 40,0
      032     Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары 2 188,0 2 688,0 2 688,0 2 188,0 2 688,0 1 768,9 651,9 1 117,0 51,1 41,6
          414 Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу 0,0 0,0 1 515,0 1 515,0 1 515,0 1 095,9 575,8 520,1 34,3 34,3
          419 Өзге де негізгі құралдарды сатып алу 0,0 0,0 673,0 673,0 673,0 673,0 76,1 596,9 88,7 88,7
          421 Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды беру қондырғыларын күрделі жөндеу 0,0 0,0 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10           Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 66 630,0 77 556,0 77 556,0 29 539,0 64 499,0 50 902,2 21 915,4 28 986,8 98,1 37,4
  1         Ауыл шаруашылығы 18 183,0 19 136,0 19 136,0 5 050,0 9 514,0 5 173,8 138,0 5 035,8 99,7 26,3
    453       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі 9 537,0 9 537,0 9 537,0 1 520,0 3 962,0 1 520,0 0,0 1 520,0 100,0 15,9
      099     Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру 9 537,0 9 537,0 9 537,0 1 520,0 3 962,0 1 520,0 0,0 1 520,0 100,0 15,9
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 3 962,0 1 520,0 3 962,0 1 520,0 0,0 1 520,0 100,0 38,4
          322 Жеке тұлғаларға берiлетiн трансферттер 0,0 0,0 5 575,0 0,0       0,0 0,0 0,0
    473       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі 8 646,0 9 599,0 9 599,0 3 530,0 5 552,0 3 653,8 138,0 3 515,8 99,6 36,6
      001     Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 6 938,0 7 891,0 7 891,0 3 157,0 4 707,0 3 280,8 138,0 3 142,8 99,5 39,8
        011   Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен 0,0 0,0 77,0 17,0 17,0 16,5 0,0 16,5 96,9 21,4
          131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 0,0 0,0 70,0 16,0 16,0 15,5 0,0 15,5 96,7 22,1
          135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 0,0 0,0 7,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 100,0 14,3
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 0,0 0,0 7 814,0 3 140,0 4 690,0 3 264,3 138,0 3 126,3 99,6 40,0
          111 Еңбекке ақы төлеу 0,0 0,0 3 474,0 1 449,0 1 449,0 1 446,8 0,0 1 446,8 99,8 41,6
          113 Өтемақы төлемдері 0,0 0,0 580,0 580,0 580,0 579,1 0,0 579,1 99,9 99,9
          121 әлеуметтік салық 0,0 0,0 188,0 80,0 80,0 78,1 0,0 78,1 97,7 41,6
          122 әлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына әлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 156,0 66,0 66,0 65,1 0,0 65,1 98,6 41,7
          123 Мiндеттi сақтандыру жарналары 0,0 0,0 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 0,0 0,0 965,0 427,0 427,0 425,2 0,0 425,2 99,6 44,1
          135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 0,0 0,0 95,0 41,0 41,0 37,6 0,0 37,6 91,8 39,6
          136 Техникалық персоналдың ел iшiндегi iссапарлары мен қызметтiк сапарлары 0,0 0,0 188,0 94,0 94,0 94,0 0,0 94,0 100,0 50,0
          144 Отын, жанар-жағар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 362,0 121,0 362,0 120,4 0,0 120,4 99,5 33,2
          149 Өзге де қорларды сатып алу 0,0 0,0 299,0 113,0 299,0 113,0 0,0 113,0 100,0 37,8
          152 Байланыс қызметтерiне ақы төлеу 0,0 0,0 188,0 50,0 188,0 186,0 138,0 48,0 96,0 25,5
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 1 020,0 50,0 1 020,0 50,0 0,0 50,0 100,0 4,9
          161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар 0,0 0,0 282,0 67,0 67,0 67,0 0,0 67,0 100,0 23,8
          169 Өзге де ағымдағы шығындар 0,0 0,0 5,0 2,0 5,0 2,0 0,0 2,0 100,0 40,0
      005     Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      007     қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру 745,0 745,0 745,0 373,0 745,0 373,0 0,0 373,0 100,0 50,1
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 745,0 373,0 745,0 373,0 0,0 373,0 100,0 50,1
      008     Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу 863,0 863,0 863,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          322 Жеке тұлғаларға берiлетiн трансферттер 0,0 0,0 863,0 0,0       0,0 0,0 0,0
  6         Жер қатынастары 13 367,0 23 340,0 23 340,0 10 959,0 19 905,0 10 648,5 227,4 10 421,0 95,1 44,6
    463       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі 13 367,0 23 340,0 23 340,0 10 959,0 19 905,0 10 648,5 227,4 10 421,0 95,1 44,6
      001     Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 13 367,0 13 299,0 13 299,0 8 999,0 9 864,0 8 688,5 227,4 8 461,0 94,0 63,6
        011   Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен 0,0 0,0 92,0 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 0,0 0,0 84,0 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 0,0 0,0 8,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 0,0 0,0 13 207,0 8 978,0 9 843,0 8 688,5 227,4 8 461,0 94,2 64,1
          111 Еңбекке ақы төлеу 0,0 0,0 3 173,0 1 216,0 1 216,0 1 216,0 0,0 1 216,0 100,0 38,3
          113 Өтемақы төлемдері 0,0 0,0 542,0 248,0 248,0 247,3 0,0 247,3 99,7 45,6
          121 әлеуметтік салық 0,0 0,0 172,0 65,0 65,0 65,0 0,0 65,0 100,0 37,8
          122 әлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына әлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 143,0 57,0 57,0 57,0 0,0 57,0 100,0 39,9
          123 Мiндеттi сақтандыру жарналары 0,0 0,0 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 0,0 0,0 1 141,0 535,0 535,0 535,0 0,0 535,0 100,0 46,9
          135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 0,0 0,0 113,0 45,0 45,0 45,0 0,0 45,0 100,0 39,8
          136 Техникалық персоналдың ел iшiндегi iссапарлары мен қызметтiк сапарлары 0,0 0,0 200,0 74,0 74,0 74,0 0,0 74,0 100,0 37,0
          144 Отын, жанар-жағар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 530,0 265,0 530,0 264,9 0,0 264,9 100,0 50,0
          149 Өзге де қорларды сатып алу 0,0 0,0 292,0 120,0 292,0 119,8 0,0 119,8 99,8 41,0
          152 Байланыс қызметтерiне ақы төлеу 0,0 0,0 282,0 79,0 282,0 282,0 220,1 61,9 78,3 21,9
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 6 374,0 6 165,0 6 374,0 5 673,5 7,3 5 666,2 91,9 88,9
          161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар 0,0 0,0 227,0 107,0 107,0 107,0 0,0 107,0 100,0 47,1
          169 Өзге де ағымдағы шығындар 0,0 0,0 6,0 2,0 6,0 2,0 0,0 2,0 100,0 33,3
      006     Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру 0,0 7 821,0 7 821,0 0,0 7 821,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 7 821,0 0,0 7 821,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      007     Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 0,0 2 220,0 2 220,0 1 960,0 2 220,0 1 960,0 0,0 1 960,0 100,0 88,3
          413 Көлік құралдарын сатып алу 0,0 0,0 1 960,0 1 960,0 1 960,0 1 960,0 0,0 1 960,0 100,0 100,0
          414 Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу 0,0 0,0 260,0 0,0 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  9         Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер 35 080,0 35 080,0 35 080,0 13 530,0 35 080,0 35 080,0 21 550,0 13 530,0 100,0 38,6
    473       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі 35 080,0 35 080,0 35 080,0 13 530,0 35 080,0 35 080,0 21 550,0 13 530,0 100,0 38,6
      011     Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу 35 080,0 35 080,0 35 080,0 13 530,0 35 080,0 35 080,0 21 550,0 13 530,0 100,0 38,6
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 35 080,0 13 530,0 35 080,0 35 080,0 21 550,0 13 530,0 100,0 38,6
11           Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 10 642,0 15 445,0 15 445,0 3 359,0 11 407,0 3 488,5 135,0 3 353,5 99,8 21,7
  2         Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 10 642,0 15 445,0 15 445,0 3 359,0 11 407,0 3 488,5 135,0 3 353,5 99,8 21,7
    466       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі 10 642,0 15 445,0 15 445,0 3 359,0 11 407,0 3 488,5 135,0 3 353,5 99,8 21,7
      001     құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 7 531,0 7 634,0 7 634,0 3 036,0 3 596,0 3 165,5 135,0 3 030,5 99,8 39,7
        011   Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен 0,0 0,0 103,0 23,0 23,0 22,3 0,0 22,3 97,0 21,7
          131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 0,0 0,0 94,0 20,0 20,0 19,4 0,0 19,4 96,9 20,6
          135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 0,0 0,0 9,0 3,0 3,0 2,9 0,0 2,9 97,8 32,6
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 0,0 0,0 7 531,0 3 013,0 3 573,0 3 143,2 135,0 3 008,2 99,8 39,9
          111 Еңбекке ақы төлеу 0,0 0,0 3 477,0 1 286,0 1 286,0 1 285,1 0,0 1 285,1 99,9 37,0
          113 Өтемақы төлемдері 0,0 0,0 595,0 153,0 153,0 152,5 0,0 152,5 99,7 25,6
          121 әлеуметтік салық 0,0 0,0 187,0 70,0 70,0 69,2 0,0 69,2 98,9 37,0
          122 әлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына әлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 152,0 58,0 58,0 57,3 0,0 57,3 98,8 37,7
          123 Мiндеттi сақтандыру жарналары 0,0 0,0 13,0 13,0 13,0 12,7 0,0 12,7 97,4 97,4
          131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 0,0 0,0 1 310,0 538,0 538,0 538,0 0,0 538,0 100,0 41,1
          135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 0,0 0,0 129,0 53,0 53,0 52,8 0,0 52,8 99,6 40,9
          136 Техникалық персоналдың ел iшiндегi iссапарлары мен қызметтiк сапарлары 0,0 0,0 219,0 103,0 103,0 103,0 0,0 103,0 100,0 47,0
          144 Отын, жанар-жағар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 354,0 169,0 354,0 168,0 0,0 168,0 99,4 47,5
          149 Өзге де қорларды сатып алу 0,0 0,0 317,0 165,0 317,0 164,8 0,0 164,8 99,9 52,0
          152 Байланыс қызметтерiне ақы төлеу 0,0 0,0 282,0 118,0 282,0 253,0 135,0 118,0 100,0 41,8
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 110,0 51,0 110,0 51,0 0,0 51,0 100,0 46,4
          161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар 0,0 0,0 243,0 93,0 93,0 93,0 0,0 93,0 100,0 38,3
          169 Өзге де ағымдағы шығындар 0,0 0,0 78,0 78,0 78,0 78,0 0,0 78,0 100,0 100,0
          416 Матери алдық емес активтерді сатып алу 0,0 0,0 65,0 65,0 65,0 64,8 0,0 64,8 99,7 99,7
      013     Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу 2 788,0 7 488,0 7 488,0 0,0 7 488,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 7 488,0 0,0 7 488,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      015     Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 323,0 323,0 323,0 323,0 323,0 323,0 0,0 323,0 100,0 100,0
          414 Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу 0,0 0,0 297,0 297,0 297,0 297,0 0,0 297,0 100,0 100,0
          416 Матери алдық емес активтерді сатып алу 0,0 0,0 26,0 26,0 26,0 26,0 0,0 26,0 100,0 100,0
12           Көлiк және коммуникация 30 005,0 260 207,0 260 207,0 16 600,0 46 458,0 21 415,7 4 829,7 16 586,0 99,9 6,4
  1         Автомобиль көлiгi 30 005,0 260 207,0 260 207,0 16 600,0 46 458,0 21 415,7 4 829,7 16 586,0 99,9 6,4
    123       қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 17 005,0 17 005,0 17 005,0 9 200,0 17 005,0 14 015,8 4 829,7 9 186,1 99,8 54,0
      013     Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 17 005,0 17 005,0 17 005,0 9 200,0 17 005,0 14 015,8 4 829,7 9 186,1 99,8 54,0
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 17 005,0 9 200,0 17 005,0 14 015,8 4 829,7 9 186,1 99,8 54,0
    458       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 13 000,0 243 202,0 243 202,0 7 400,0 29 453,0 7 399,9 0,0 7 399,9 100,0 3,0
      023     Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 13 000,0 29 453,0 29 453,0 7 400,0 29 453,0 7 399,9 0,0 7 399,9 100,0 25,1
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 29 453,0 7 400,0 29 453,0 7 399,9 0,0 7 399,9 100,0 25,1
      045     Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және  елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу 0,0 213 749,0 213 749,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 213 749,0 0,0       0,0 0,0 0,0
13           Басқалар 47 078,0 48 996,0 47 064,0 17 651,0 35 527,0 23 683,4 7 768,5 15 915,0 90,2 33,8
  3         Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау 370,0 870,0 870,0 0,0 870,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    454       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі 370,0 870,0 870,0 0,0 870,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      006     Кәсіпкерлік қызметті қолдау 370,0 870,0 870,0 0,0 870,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          155 Мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс шеңберiнде көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу 0,0 0,0 105,0 0,0 105,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 765,0 0,0 765,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  9         Басқалар 46 708,0 48 126,0 46 194,0 17 651,0 34 657,0 23 683,4 7 768,5 15 915,0 90,2 34,5
    123       қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 15 407,0 15 407,0 15 407,0 2 976,0 15 407,0 8 492,6 6 549,6 1 943,0 65,3 12,6
      040     «Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру 15 407,0 15 407,0 15 407,0 2 976,0 15 407,0 8 492,6 6 549,6 1 943,0 65,3 12,6
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 15 407,0 2 976,0 15 407,0 8 492,6 6 549,6 1 943,0 65,3 12,6
    452       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі 4 007,0 4 007,0 2 075,0 670,0 2 075,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      012     Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві 4 007,0 4 007,0 2 075,0 670,0 2 075,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
        100   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағындағы табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жоюға арналған ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының төтенше резерві 0,0 0,0 1 054,0 670,0 1 054,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          169 Өзге де ағымдағы шығындар 0,0 0,0 1 054,0 670,0 1 054,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
        101   Шұғыл шығындарға арналған ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві 0,0 0,0 1 021,0 0,0 1 021,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          169 Өзге де ағымдағы шығындар 0,0 0,0 1 021,0 0,0 1 021,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    454       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі 18 639,0 18 842,0 18 842,0 8 675,0 10 621,0 9 676,1 1 033,8 8 642,3 99,6 45,9
      001     Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 18 139,0 18 342,0 18 342,0 8 675,0 10 121,0 9 330,6 688,3 8 642,3 99,6 47,1
        011   Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен 0,0 0,0 203,0 42,0 42,0 41,0 0,0 41,0 97,5 20,2
          131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 0,0 0,0 185,0 37,0 37,0 37,0 0,0 37,0 100,0 20,0
          135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 0,0 0,0 18,0 5,0 5,0 4,0 0,0 4,0 79,0 22,0
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 0,0 0,0 18 139,0 8 633,0 10 079,0 9 289,6 688,3 8 601,4 99,6 47,4
          111 Еңбекке ақы төлеу 0,0 0,0 8 533,0 3 522,0 3 522,0 3 522,0 0,0 3 522,0 100,0 41,3
          113 Өтемақы төлемдері 0,0 0,0 1 423,0 1 323,0 1 323,0 1 322,3 0,0 1 322,3 99,9 92,9
          121 әлеуметтік салық 0,0 0,0 460,0 190,0 190,0 190,0 0,0 190,0 100,0 41,3
          122 әлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына әлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 384,0 158,0 158,0 158,0 0,0 158,0 100,0 41,1
          123 Мiндеттi сақтандыру жарналары 0,0 0,0 12,0 12,0 12,0 11,5 0,0 11,5 95,9 95,9
          131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 0,0 0,0 2 929,0 1 245,0 1 245,0 1 239,0 0,0 1 239,0 99,5 42,3
          135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 0,0 0,0 290,0 122,0 122,0 122,0 0,0 122,0 100,0 42,1
          136 Техникалық персоналдың ел iшiндегi iссапарлары мен қызметтiк сапарлары 0,0 0,0 316,0 137,0 137,0 137,0 0,0 137,0 100,0 43,4
          144 Отын, жанар-жағар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 530,0 266,0 530,0 265,6 0,0 265,6 99,9 50,1
          149 Өзге де қорларды сатып алу 0,0 0,0 500,0 339,0 500,0 316,2 0,0 316,2 93,3 63,2
          151 Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу 0,0 0,0 1 135,0 510,0 1 135,0 982,1 472,1 510,0 100,0 44,9
          152 Байланыс қызметтерiне ақы төлеу 0,0 0,0 365,0 150,0 365,0 365,0 216,2 148,8 99,2 40,8
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 466,0 289,0 466,0 289,0 0,0 289,0 100,0 62,0
          161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар 0,0 0,0 790,0 368,0 368,0 368,0 0,0 368,0 100,0 46,6
          169 Өзге де ағымдағы шығындар 0,0 0,0 6,0 2,0 6,0 2,0 0,0 2,0 100,0 33,3
      007     Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 500,0 500,0 500,0 0,0 500,0 345,6 345,6 0,0 0,0 0,0
          421 Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды беру қондырғыларын күрделі жөндеу 0,0 0,0 500,0 0,0 500,0 345,6 345,6 0,0 0,0 0,0
    458       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 8 655,0 9 870,0 9 870,0 5 330,0 6 554,0 5 514,7 185,0 5 329,7 100,0 54,0
      001     Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 8 655,0 9 720,0 9 720,0 5 180,0 6 404,0 5 364,7 185,0 5 179,7 100,0 53,3
        011   Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен 0,0 0,0 102,0 14,0 14,0 14,0 0,0 14,0 100,0 13,7
          131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 0,0 0,0 93,0 12,0 12,0 12,0 0,0 12,0 100,0 12,9
          135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 0,0 0,0 9,0 2,0 2,0 2,0 0,0 2,0 100,0 22,2
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 0,0 0,0 9 618,0 5 166,0 6 390,0 5 350,7 185,0 5 165,7 100,0 53,7
          111 Еңбекке ақы төлеу 0,0 0,0 3 031,0 1 346,0 1 346,0 1 346,0 0,0 1 346,0 100,0 44,4
          113 Өтемақы төлемдері 0,0 0,0 507,0 383,0 383,0 383,0 0,0 383,0 100,0 75,5
          121 әлеуметтік салық 0,0 0,0 158,0 66,0 66,0 66,0 0,0 66,0 100,0 41,8
          122 әлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына әлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 121,0 44,0 44,0 44,0 0,0 44,0 100,0 36,4
          123 Мiндеттi сақтандыру жарналары 0,0 0,0 13,0 13,0 13,0 12,7 0,0 12,7 97,4 97,4
          131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 0,0 0,0 1 302,0 546,0 546,0 546,0 0,0 546,0 100,0 41,9
          135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 0,0 0,0 129,0 64,0 64,0 64,0 0,0 64,0 100,0 49,6
          136 Техникалық персоналдың ел iшiндегi iссапарлары мен қызметтiк сапарлары 0,0 0,0 237,0 111,0 111,0 111,0 0,0 111,0 100,0 46,8
          144 Отын, жанар-жағар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 405,0 405,0 405,0 405,0 0,0 405,0 100,0 100,0
          149 Өзге де қорларды сатып алу 0,0 0,0 228,0 168,0 228,0 168,0 0,0 168,0 100,0 73,7
          152 Байланыс қызметтерiне ақы төлеу 0,0 0,0 317,0 110,0 317,0 295,0 185,0 110,0 100,0 34,7
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 0,0 0,0 2 674,0 1 717,0 2 674,0 1 717,0 0,0 1 717,0 100,0 64,2
          161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар 0,0 0,0 441,0 138,0 138,0 138,0 0,0 138,0 100,0 31,3
          169 Өзге де ағымдағы шығындар 0,0 0,0 55,0 55,0 55,0 55,0 0,0 55,0 100,0 100,0
      013     Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 0,0 150,0 100,0 100,0
          414 Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу 0,0 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0 0,0 150,0 100,0 100,0
14           Борышқа  қызмет көрсету 8,0 8,0 8,0 0,0       0,0 0,0 0,0
  1         Борышқа қызмет көрсету 8,0 8,0 8,0 0,0       0,0 0,0 0,0
    452       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі 8,0 8,0 8,0 0,0       0,0 0,0 0,0
      013     Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар  мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету 8,0 8,0 8,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          212 Жоғары тұрған бюджеттен жергiлiктi атқарушы органдар алған қарыздар бойынша сыйақы төлемдері 0,0 0,0 8,0 0,0       0,0 0,0 0,0
15           Трансферттер 0,0 2 054,0 2 054,0 2 054,0 2 054,0 2 053,4 0,0 2 053,4 100,0 100,0
  1         Трансферттер 0,0 2 054,0 2 054,0 2 054,0 2 054,0 2 053,4 0,0 2 053,4 100,0 100,0
    452       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі 0,0 2 054,0 2 054,0 2 054,0 2 054,0 2 053,4 0,0 2 053,4 100,0 100,0
      006     Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару 0,0 2 054,0 2 054,0 2 054,0 2 054,0 2 053,4 0,0 2 053,4 100,0 100,0
          338 Нысаналы трансферттерді қайтару 0,0 0,0 447,0 447,0 447,0 447,0 0,0 447,0 100,0 100,0
          339 Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн ағымдағы трансферттер 0,0 0,0 1 517,7 1 517,7 1 517,7 1 517,2 0,0 1 517,2 100,0 100,0
          441 Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлерін дамытуға арналған нысаналы трансферттер 0,0 0,0 89,3 89,3 89,3 89,2 0,0 89,2 99,9 99,9
            III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ -6 768,0 23 790,0 23 790,0 2 778,0       -490,3    
            БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 0,0 30 558,0 30 558,0 2 778,0 30 558,0 2 387,0 0,0 2 387,0 85,9 7,8
10           Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 0,0 30 558,0 30 558,0 2 778,0 30 558,0 2 387,0 0,0 2 387,0 85,9 7,8
  1         Ауыл шаруашылығы 0,0 30 558,0 30 558,0 2 778,0 30 558,0 2 387,0 0,0 2 387,0 85,9 7,8
    453       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі 0,0 30 558,0 30 558,0 2 778,0 30 558,0 2 387,0 0,0 2 387,0 85,9 7,8
      006     Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер 0,0 30 558,0 30 558,0 2 778,0 30 558,0 2 387,0 0,0 2 387,0 85,9 7,8
        013   Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен 0,0 0,0 30 558,0 2 778,0 30 558,0 2 387,0 0,0 2 387,0 85,9 7,8
          514 Жеке тұлғаларға берілетін бюджеттік кредиттер 0,0 0,0 30 558,0 2 778,0 30 558,0 2 387,0 0,0 2 387,0 85,9 7,8
            БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 6 768,0 6 768,0 6 768,0 0,0       2 877,3 0,0 42,5
5           Бюджеттік кредиттерді өтеу 6 768,0 6 768,0 6 768,0 0,0       2 877,3 0,0 42,5
  01         Бюджеттік кредиттерді өтеу 6 768,0 6 768,0 6 768,0 0,0       2 877,3 0,0 42,5
    1       Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 6 768,0 6 768,0 6 768,0 0,0       2 877,3 0,0 42,5
      13     Жеке тұлғаларға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 6 768,0 6 768,0 6 768,0 0,0       2 877,3 0,0 42,5
            IV. қАРЖЫЛЫқ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 1 800,0 2 257,0 2 257,0 2 257,0       1 800,0    
            қАРЖЫЛЫқ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ 1 800,0 2 257,0 2 257,0 2 257,0 2 257,0 1 800,0 0,0 1 800,0 79,8 79,8
13           Басқалар 1 800,0 2 257,0 2 257,0 2 257,0 2 257,0 1 800,0 0,0 1 800,0 79,8 79,8
  9         Басқалар 1 800,0 2 257,0 2 257,0 2 257,0 2 257,0 1 800,0 0,0 1 800,0 79,8 79,8
    456       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 1 800,0 2 257,0 2 257,0 2 257,0 2 257,0 1 800,0 0,0 1 800,0 79,8 79,8
      065     Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту 1 800,0 2 257,0 2 257,0 2 257,0 2 257,0 1 800,0 0,0 1 800,0 79,8 79,8
          612 Квазимемлекеттік сектордың жарғылық капиталын қалыптастыру және ұлғайту 0,0 0,0 2 257,0 2 257,0 2 257,0 1 800,0 0,0 1 800,0 79,8 79,8
            V. БЮДЖЕТТІң ТАПШЫЛЫғЫ (ПРОФИЦИТІ) 6 768,0 -40 198,0 -40 198,0 -6 692,0       112 002,2    
            VI. БЮДЖЕТТІң ТАПШЫЛЫғЫН қАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) -6 768,0 40 198,0 40 198,0 6 692,0       -112 002,2    
            қАРЫЗДАРДЫң ТҰСІМІ 0,0 30 558,0 30 558,0 2 778,0       2 778,0 100,0 9,1
7           қарыздар түсімі 0,0 30 558,0 30 558,0 2 778,0       2 778,0 100,0 9,1
  01         Мемлекеттік ішкі қарыздар 0,0 30 558,0 30 558,0 2 778,0       2 778,0 100,0 9,1
    2       қарыз алу келісім-шарттары 0,0 30 558,0 30 558,0 2 778,0       2 778,0 100,0 9,1
      03     Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар 0,0 30 558,0 30 558,0 2 778,0       2 778,0 100,0 9,1
            қАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 6 768,0 6 768,0 6 768,0 0,0       0,0 0,0 0,0
16           қарыздарды өтеу 6 768,0 6 768,0 6 768,0 0,0       0,0 0,0 0,0
  1         қарыздарды өтеу 6 768,0 6 768,0 6 768,0 0,0       0,0 0,0 0,0
    452       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі 6 768,0 6 768,0 6 768,0 0,0       0,0 0,0 0,0
      008     Жергілікті атқарушы органның  жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу 6 768,0 6 768,0 6 768,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          711 Жоғары тұрған бюджеттің алдында негізгі борышты өтеу 0,0 0,0 6 768,0 0,0       0,0 0,0 0,0
            БЮДЖЕТ қАРАЖАТТАРЫНЫң қОЛДАНЫЛАТЫН қАЛДЫқТАРЫ 0,0 16 408,0 16 408,0 3 914,0       -114 780,2    
            Анықтамалық:
Бюджет қаражаттарының қалдықтары
                   
            қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары               16 408,9    
            Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары               131 189,1    

2014-06-19 09:32:32

Сондай-ақ оқыңыз

 • ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ ІСТЕРІ ЖӘНЕ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ АГЕНТТІГІ
 • СОТ КАБИНЕТІ
 • 114 - СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
 • 100 нақты қадам
 • Адам саудасы
 • OTAU TV
 • Қазтелерадио
 • ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығы
 • Ақорда
 • Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытуға арналған бағдарлама
 • Электрондық еңбек биржа
 • www.egov.kz
 • Өнеркәсіптік революция 4.0
 • DAMU
 • Нұрлы Жер
 • Даму-Өндірс
 • 20-85%
 • DAMU АБР
 • Даму-Аймақтар
 • ЕБРР
 • Еңбек
 • PROON
 • Субсидиялау
 • E-gov.kz
 • E-gov.kz