Железин ауданының әкімдігі
ресми интернет ресурсы
Акимат Железинского района
официальный интернет ресурс
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
   Павлодар облысы, Железинский район                   
Кезеңділігі        айлық                     
өлшем бірілігі:        мың теңге                     
Бюджеттік бағдарламаның кодтары  Атауы  Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет  Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет  Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет  Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары  Тіркелген міндеттемелер  Тұленбеген міндеттемелер  Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша  тұленген міндеттемелер  Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына  бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша тұленген міндеттемелер,%  Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша тұленген міндеттемелер, % 
тұлемдер бойынша  міндеттемелер бойынша 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
            I. КІРІСТЕР 3 372 417,0 3 372 417,0 3 564 098,0 1 579 029,0       1 654 952,6 104,8 46,4
            САЛЫқ ТҮСІМДЕРІ 571 383,0 571 383,0 571 383,0 218 992,0       288 076,8 131,5 50,4
1           Салықтық түсімдер 571 383,0 571 383,0 571 383,0 218 992,0       288 076,8 131,5 50,4
            САЛЫқТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 5 958,0 5 958,0 5 958,0 1 230,0       6 117,4 497,3 102,7
2           Салықтық емес түсiмдер 5 958,0 5 958,0 5 958,0 1 230,0       6 117,4 497,3 102,7
            НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 1 836,0 1 836,0 1 836,0 0,0       1 951,4 0,0 106,3
3           Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 1 836,0 1 836,0 1 836,0 0,0       1 951,4 0,0 106,3
            ТРАНСФЕРТТЕРДІң ТҮСІМДЕРІ 2 793 240,0 2 793 240,0 2 984 921,0 1 358 807,0       1 358 807,0 100,0 45,5
4           Трансферттердің түсімдері 2 793 240,0 2 793 240,0 2 984 921,0 1 358 807,0       1 358 807,0 100,0 45,5
            II. ШЫғЫНДАР 3 372 417,0 3 372 901,0 3 564 582,0 1 579 513,0 2 456 385,0 2 064 521,6 485 562,7 1 578 958,9 100,0 44,3
01           Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 338 429,0 338 429,0 340 583,0 174 970,0 203 195,0 185 670,1 11 013,9 174 656,2 99,8 51,3
02           қорғаныс 12 463,0 12 463,0 12 463,0 6 634,0 10 131,0 7 952,4 1 320,9 6 631,4 100,0 53,2
04           Бiлiм беру 1 971 436,0 1 968 099,0 1 970 844,0 1 071 887,0 1 231 577,0 1 173 180,4 101 378,0 1 071 802,4 100,0 54,4
05           Денсаулық сақтау 220,0 220,0 220,0 63,0 220,0 79,0 16,0 63,0 100,0 28,6
06           әлеуметтiк кұмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 127 600,0 127 600,0 180 477,0 75 987,0 110 651,0 86 636,6 10 704,4 75 932,2 99,9 42,1
07           Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 53 469,0 72 282,0 203 216,0 25 748,0 202 711,0 108 262,4 82 518,5 25 743,9 100,0 12,7
08           Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 254 019,0 254 519,0 254 519,0 132 895,0 152 457,0 143 055,6 10 216,8 132 838,9 100,0 52,2
10           Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар әлемін қорғау, жер қатынастары 76 466,0 78 968,0 78 968,0 36 724,0 62 473,0 58 518,6 21 814,8 36 703,7 99,9 46,5
11           өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 17 336,0 17 336,0 17 336,0 4 688,0 13 161,0 10 382,4 5 703,0 4 679,4 99,8 27,0
12           Көлiк және коммуникация 462 783,0 441 431,0 446 556,0 34 756,0 445 989,0 272 798,8 238 044,2 34 754,6 100,0 7,8
13           Басқалар 20 494,0 20 494,0 18 340,0 1 777,0 10 436,0 4 601,4 2 832,1 1 769,3 99,6 9,6
14           Борышқа  қызмет кұрсету 14,0 14,0 14,0 0,0       0,0 0,0 0,0
15           Трансферттер 37 688,0 41 046,0 41 046,0 13 384,0 13 384,0 13 383,9 0,0 13 383,9 100,0 32,6
            III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 4 123,0 4 123,0 4 123,0 9 543,0       1 417,3    
            БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 15 907,0 15 907,0 15 907,0 9 543,0 15 907,0 9 543,0 0,0 9 543,0 100,0 60,0
10           Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар әлемін қорғау, жер қатынастары 15 907,0 15 907,0 15 907,0 9 543,0 15 907,0 9 543,0 0,0 9 543,0 100,0 60,0
            БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ өТЕУ 11 784,0 11 784,0 11 784,0 0,0       8 125,7 0,0 69,0
5           Бюджеттік кредиттерді ұтеу 11 784,0 11 784,0 11 784,0 0,0       8 125,7 0,0 69,0
            IV. қАРЖЫЛЫқ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0    
            V. БЮДЖЕТТІң ТАПШЫЛЫғЫ (ПРОФИЦИТІ) -4 123,0 -4 607,0 -4 607,0 -10 027,0       74 576,4    
            VI. БЮДЖЕТТІң ТАПШЫЛЫғЫН қАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 4 123,0 4 607,0 4 607,0 10 027,0       -74 576,4    
            қАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 15 907,0 15 907,0 15 907,0 9 543,0       9 543,0 100,0 60,0
7           қарыздар төсімі 15 907,0 15 907,0 15 907,0 9 543,0       9 543,0 100,0 60,0
            қАРЫЗДАРДЫ өТЕУ 11 784,0 11 784,0 11 784,0 0,0       0,0 0,0 0,0
16           қарыздарды өтеу 11 784,0 11 784,0 11 784,0 0,0       0,0 0,0 0,0
            БЮДЖЕТ қАРАЖАТТАРЫНЫң қОЛДАНЫЛАТЫН қАЛДЫқТАРЫ 0,0 484,0 484,0 484,0       -84 119,4    
            Анықтамалық:
Бюджет қаражаттарының қалдықтары
                   
            қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары               484,5    
            Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары               84 603,9    

Сондай-ақ оқыңыз

 • ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ ІСТЕРІ ЖӘНЕ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ АГЕНТТІГІ
 • СОТ КАБИНЕТІ
 • 114 - СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
 • 100 нақты қадам
 • Адам саудасы
 • OTAU TV
 • Қазтелерадио
 • ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығы
 • Ақорда
 • Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытуға арналған бағдарлама
 • Электрондық еңбек биржа
 • www.egov.kz
 • Өнеркәсіптік революция 4.0
 • DAMU
 • Нұрлы Жер
 • Даму-Өндірс
 • 20-85%
 • DAMU АБР
 • Даму-Аймақтар
 • ЕБРР
 • Еңбек
 • PROON
 • Субсидиялау
 • E-gov.kz
 • E-gov.kz