Железин ауданының әкімдігі
ресми интернет ресурсы
Акимат Железинского района
официальный интернет ресурс
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
21 Мамыр 2020 ж.

Селекциялық жетістік авторының құқықтары. Селекциялық жетістікті пайдалану құқығын беру

Селекциялық жетістіктерді қорғау туралы Заңның 11-бабына сәйкес шығармашылық еңбегі жасалған, анықталған немесе шығарылған жеке тұлға селекциялық жетістіктің авторы деп танылады. Селекциялық жетістіктердің авторлары азаматтығына қарамастан кез келген жеке тұлғалар бола алады, өйткені жеке тұлғалар деп ҚР азаматтары, басқа мемлекеттердің азаматтары, сондай-ақ азаматтығы жоқ адамдар түсініледі (ҚР АК 12-бабы). Сондай-ақ селекциялық жетістіктердің авторлары үшін жасы бойынша да, әрекет қабілеттілігі жағынан да заңнамалық шектеулер жоқ. Егер селекциялық жетістік бірнеше адамның ұжымдық шығармашылық еңбегімен жасалса, анықталса немесе шығарылса, олардың барлығы оның авторлары (тең авторлары) болып есептеледі.

Селекциялық жетістіктердің бірлескен авторлығы туралы мәселе көп жағдайларда 157селекциялық жетістіктің (өсімдіктің жаңа сорты, жануардың тұқымдары) жасалуына, анықталуына, нәтижесін шығаруына байланысты бірнеше жыл бойы бір селекционер емес, бірнешеуі жұмыс істейді. Объектінің ерекшелігіне байланысты осы процесте Бір мақсат –қорғауға қабілетті нәтиже алу арқылы біріктірілген әр түрлі мамандарды қамтитын тұтас шығармашылық ұжымдар қатысады.

Осыған байланысты әдебиетте селекциялық процестің ұзақтығы және оған үлес сипатын анықтау айтарлықтай күрделі адамдардың кең ауқымын тарту оригинаторларға (яғни сорттың (тұқымның) сақталуын қамтамасыз ететін жеке немесе заңды тұлғаларға) авторлық құқығын тану қажеттілігін дәлелдейді деген пікір айтылды. Алайда, көрсетілген ұсыныстардың табиғатта жеке тұлғалар ғана бола алатын нақты селекциялық жетістіктер авторларының құқықтары мен заңды мүдделерін қорғаудың жалпы қағидатына қайшы келуі себебінен ескерілмеген болып қалғанына байланысты.

Осылайша, авторлық нақты Жеке тұлғаларға ғана танылады. Селекциялық жетістікті жасау, анықтау, шығару жөніндегі жұмыс процесінде селекционерлерге көрсетілетін техникалық және өзге де қосалқы көмектің (бастапқы материалды іріктеу, тұқымдарды көбейту және т.б.) маңызы зор. Алайда, селекциялық жетістіктерді қорғау туралы Заңның 11-бабының 3-тармағында көрсетілген көмектің шығармашылық сипатының болмауы нәтижесінде авторға (авторларға) тек техникалық, ұйымдастырушылық көмек көрсеткен немесе өсімдіктер сортына, Жануарлар тұқымына құқықтарды дайындауға және ресімдеуге ықпал еткен адамдар авторлар деп танылмайды. Біздің ойымызша, осы норманы материалдық көмек көрсету де селекциялық жетістікті тең автор деп тану үшін негіз болып табылмайтын бөлігінде нақтылау артық болмас еді.

Мысалы, егер ол нақты міндет шығармашылықпен шешілсе, онсыз түпкілікті нәтиже мүмкін емес болса, жұмыстың кез келген кезеңінде жаңа сортты шығару бойынша жұмысқа тартылған кез келген маман тең автор деп танылуы тиіс. Керісінше, өсімдіктің жаңа сортын шығаруға техникалық көмек, ол қандай маңызды болса да, тең авторлыққа әкелмейді. Шығармашылық қызметті техникалық жұмыстан ажырату авторлық және патенттік құқықта қолданылатын өлшемдер негізінде жүзеге асырылады.Шеңберінде және тапсырмасы бойынша селекциялық жетістіктер жасалған, анықталған немесе шығарылған ұйымдардың құқықтарына қатысты қолданыстағы заңнамада оларға осы зияткерлік меншік объектісін жұмыс беруші ретінде пайдалануға айрықша құқық бекітілген. Жұмыс беруші айрықша құқықты, егер ол мен автор арасындағы шартта өзгеше көзделмесе, селекциялық жетістікке патент беруге өтінім беру жолымен алады.

Селекциялық жетістіктерді құқықтық қорғау патенттік нысан арқылы жүзеге асырылатынына қарамастан, ҚР қолданыстағы заңнамасы селекциялық жетістіктерді тікелей жасаушылар (авторлар) болып табылатын адамдардың құқықтарын таниды және қорғайды. Оларға (авторларға), атап айтқанда, олардың еңбегін қоғамдық мойындауға олардың заңды мүдделерін қамтамасыз ететін құқықтардың барлық жиынтығы және олардың шығармашылық қызметін материалдық ынталандыру маңызды емес. Селекциялық жетістік авторының негізгі құқықтары селекциялық жетістіктерді қорғау туралы Заңның 12-бабында көрсетілген. Селекционерлердің субъективті азаматтық құқықтарының жүйесі туралы толық түсінік олардың үш тобын жүйелі қарау кезінде алынуы мүмкін:

а) селекциялық нәтижеге қол жеткізуге байланысты туындайтын құқықтар; б) селекциялық жетістікті қорғауға қабілетті деп ресми тануға байланысты туындайтын құқықтар; в) селекциялық жетістікті пайдалануға байланысты туындайтын құқықтар.

ҚР АК 971-бабының 1-тармағына сәйкес авторлық құқық шығармашылық қызметтің нәтижесі болып табылатын ғылым, әдебиет және өнер туындыларына, олардың мақсатына, мазмұны мен қадір-қасиетіне, сондай-ақ оларды білдіру тәсілі мен нысанына қарамастан қолданылады. Осы норманың мәнінен селекциялық міндеттің шығармашылық шешімі авторлық-құқықтық қорғалуға жатады деген қорытынды жасауға болады, соның ішінде ол ресми түрде қорғауға қабілетті болатын сәтке дейін. Бөтен селекциялық нәтижені беру автор-селекционер құқықтарының бұзылуы болып табылады. Шығармашылық нәтижені (әлеуетті селекциялық жетістікті) авторлық-құқықтық қорғаудың мәні ол автор-селекционер берген нысанда оны тікелей көшіруден қорғайды. Бұл жағдайда авторлық құқықты тек шығармашылық нәтижеге ғана тану және қорғау туралы сөз болып отыр. Осы кезеңде автор-селекционерде патент беруге өтінім беру құқығы туындайды. Бұл құқықты селекциялық жетістіктерді қорғау туралы Заңның 13-бабында белгіленген жағдайларда өзге де адамдар (мұрагерлер, жұмыс беруші, автор осы құқықты берген өзге де адамдар) жүзеге асыра алады.Селекциялық жетістік шығармашылық зияткерлік қызметтің қорғауға қабілетті нәтижесі ретінде ресми танылған сәттен бастап, селекционер авторда субъективті құқықтардың жаңа жиынтығы пайда болады. Басқаша айтқанда, ол нақты селекциялық жетістікке авторлық құқықты иеленеді.

Автордың жеке мүліктік емес құқықтары иеліктен шығарылмайды және мерзімсіз қорғалады. Қаралып отырған саланың ерекшелігі патент иесі болып табылмайтын Селекциялық жетістіктердің мемлекеттік тізіліміне енгізілген әрбір селекциялық жетістіктің авторына уәкілетті орган оның авторлығын растайтын ресми куәлік береді. Ол мерзімсіз әрекет етеді және тек сот тәртібімен даулануы мүмкін.

Зияткерлік шығармашылық қызмет нәтижесінің кез келген авторы сияқты, селекционердің авторлық атауына құқығы бар. Автор өзінің селекциялық жетістікті жасаушы ретіндегі есімі осы селекциялық жетістікке қатысты барлық жарияланымдар мен ресми құжаттамада көрсетілуін талап етуге құқылы. Бұл құқық, оның ішінде өтінім беру жолымен іске асырылады, оны қарау қорытындылары бойынша Мемлекеттік комиссия тиісті қорытынды береді, онда селекциялық жетістіктің авторы көрсетіледі.

Селекциялық жетістіктерді қорғау туралы заңмен автордың өзінің атын селекциялық жетістікке беру құқығы бекітілген (12-баптың 3-тармағы).Автор осы құқықты патент беруге өтінім берген кезде мемлекеттік комиссия алдында селекциялық жетістікке өз атын немесе арнайы атауды беру туралы қолдаухатпен бірге іске асыра алады. Осыған ұқсас мүмкіндікті көрсету өтініш беруші ретінде әрекет ететін жағдайларда селекционер мен жұмыс берушінің арасындағы шартты қамтуы мүмкін. Бұл ретте, егер селекциялық жетістіктің ұсынылған атауы селекциялық жетістіктерді қорғау туралы Заңның 6-бабының талаптарын қанағаттандырса, мемлекеттік комиссия аталған өтінішті қанағаттандыруы тиіс.

 

 

Тереңкөл ауданаралық

Әділет басқармасының басшысы

«КЗО» РҚБ Павлодар облыстық

филиалының мүшесі                                                                                    Сергазинов А.К.

Қаралғандары: 13

 • ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ ІСТЕРІ ЖӘНЕ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ АГЕНТТІГІ
 • СОТ КАБИНЕТІ
 • 114 - СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
 • 100 нақты қадам
 • Адам саудасы
 • OTAU TV
 • Қазтелерадио
 • ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығы
 • Ақорда
 • Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытуға арналған бағдарлама
 • Электрондық еңбек биржа
 • www.egov.kz
 • Өнеркәсіптік революция 4.0
 • DAMU
 • Нұрлы Жер
 • Даму-Өндірс
 • 20-85%
 • DAMU АБР
 • Даму-Аймақтар
 • ЕБРР
 • Еңбек
 • PROON
 • Субсидиялау
 • E-gov.kz
 • E-gov.kz